Trobla Velike Lašče | Napis

Vse vsebine   |   Aktualno   |   Novice z občine   |   Intervjuji  |   Kultura   |   Kolumna   |   Napovednik   |   Županova stran   |   Uredniški komentar   |   

Novice z občine

03. 07. 2024

Letošnji občinski praznik je zaznamovalo praznovanje 30-letnice ustanovitve Občine Velike Lašče. Tokrat smo se na Slavnostni akademiji poleg spomina na rojstvo Primoža Trubarja tudi kratko ozrli na...

Novice z občine

03. 07. 2024

Kdor vztraja uspe. Kdor čaka dočaka. Vztrajnost velja.To in še več se navezuje na vlogo Občine Velike Lašče, ki se je prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu Zeleni prehod –...

Novice z občine

22. 05. 2024

V Občini Velike Lašče že vrsto let aktivno sodelujemo v okviru evropskega tedna mobilnosti, kar je prvi korak v smeri sprememb naših potovalnih navad. Da bomo lahko konkretno izboljšali pogoje za...

Novice z občine

22. 05. 2024

Končana je izgradnja nove kotlovnice na lesno biomaso s pripadajočim toplovodnim omrežjem. Z gradnjo, začeto v času lanskoletnih poletnih počitnic se je posodobilo ogrevanje v stavbah osnovne...

Novice z občine

27. 03. 2024

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 63/00, 32/23) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja  Podelitev priznanja častni občan Občine...

Novice z občine

27. 03. 2024

Občinski svet Občine Velike Lašče se je 21. decembra 2023 sestal na 9. redni seji. Na dnevnem redu je bilo 13 točk. Po sprejetju zapisnika 8. redne seje in 7. dopisne seje so predsedniki odborov...

Novice z občine

27. 03. 2024

Občinski svet Občine Velike Lašče je na 8. dopisni seji sprejel ugotovitveni sklep, da dr. Lidiji Kegljevič Zagorc zaradi nezdružljivosti funkcije članice občinskega sveta in funkcije državne...

Novice z občine

27. 03. 2024

Občinski svet Občine Velike Lašče se je 29. februarja 2024 sestal na 10. redni seji. Na dnevnem redu je bilo 16 točk. Po potrditvi predloga dnevnega reda je predsednik komisije za mandatna...

Novice z občine

31. 01. 2024

Mesec december je že krepko za nami, spomini na decembrsko dogajanje pa ostajajo … Festival božičnega kruha, ki je v Velikih Laščah postal že malodane tradicionalen, smo v Javnem zavodu Trubarjevi...

Novice z občine

31. 01. 2024

V preteklem letu je Ministrstvo za zdravje oz. Zdravstveni inšpektorat RS izvedel poostren nadzor nad stanjem igrišč slovenskih vrtcev. Ob pregledu igrišč v naši občini je bilo ugotovljeno, da...

Novice z občine

15. 11. 2023

Občina Velike Lašče si prizadeva vzpostaviti dnevno-varstveni center za starejše. Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne,...

Novice z občine

15. 11. 2023

Klara Varga, občinska uprava Tudi v letošnjem letu se je Občina Velike Lašče pridružila Evropskemu tednu mobilnosti. V tednu od 16. do 22. septembra so pod sloganom »Varčne poti« potekale...

Novice z občine

18. 09. 2023

Občina Velike Lašče je skupaj z Javnim zavodom Trubarjevi kraji in Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče organizirala počitniško varstvo, ki je potekalo od 3. do 7. julija 2023. Počitniškega...

Novice z občine

24. 08. 2023

Premajhna in dotrajana kuhinja v osnovni šoli čaka na celovito prenovo in prizidavo. Projektna dokumentacija nastaja že nekaj časa, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Ker gre za zahteven...

Novice z občine

28. 06. 2023

Na Trubarjevi domačiji bomo čez poletje nadgradili žagarsko zbirko na Temkovi žagi. Dodali ji bomo interaktivni način predstavitve. Izdelali bomo tudi lutko žagarja, in sicer po podobi...

Novice z občine

28. 06. 2023

Tako kot drugje po Sloveniji se tudi Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica sooča z izzivom pridobivanja novih zdravnikov specialistov družinske medicine. Obstoječi družinski zdravniki se...

Novice z občine

28. 03. 2023

Čistilna akcija bo letos na območju naše občine potekala v soboto, 1. aprila 2023, od 8. ure naprej. Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati pri čiščenju razpršenih odpadkov na javnih površinah, ob...

Novice z občine

28. 03. 2023

S 1. dopisne seje Občinski svet je dne 24. januarja 2023 na 1. dopisni seji sprejel Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2023. V letni načrt nakupa...

Novice z občine

22. 03. 2023

Vsako seme je pripravljeno na kalitev, samo priložnost mu moramo dati. Potrebuje primerno podlago, dovolj vlage, svetlobe in prostora. Ko rastline pokukajo na plano se moramo vključiti ljudje...

Novice z občine

07. 11. 2022

Letos je ETM potekal od 16. do 22. septembra, aktivnosti v okviru projekta pa do konca meseca oktobra. Občina Velike Lašče je za sofinanciranje med ostalimi aktivnostmi prijavila tudi...

Novice z občine

07. 11. 2022

16.–22. SEPTEMBER 2022 Tudi letos smo v Občini Velike Lašče obeležili Evropski teden mobilnosti (ETM), ki je potekal od 16. do 22. septembra pod sloganom »Trajnostno povezani.« Pobuda...

Novice z občine

07. 11. 2022

S 4. izredne seje Občinski svet Občine Velike Lašče se je 15. septembra 2022 zbral na 4. izredni seji. Na dnevni red svetniki so dodali razpravo o pričetku pouka na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče...

Novice z občine

06. 11. 2022

Splošni osebni podatki: Ime, priimek: Dejan Zakrajšek Starost: 34 let Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? Inženir mehatronike, vodja oddelka za proizvodni inženiring v...

Novice z občine

06. 11. 2022

Splošni osebni podatki: Ime, priimek: Luka Ilc Starost: 32 let Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? Magister poslovnih ved; vodja splošne službe na Komunali Ribnica d. o....

Novice z občine

06. 11. 2022

Splošni osebni podatki: Ime, priimek: Matjaž Gruden Starost: 58 let Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? Univ. dipl. inženir geodezije, informatik v zasebni družbi (za...

Novice z občine

06. 11. 2022

Splošni osebni podatki: Ime, priimek: Tadej Malovrh Starost: 52 let Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? Doktor veterinarske medicine, doktor medicinskih znanosti, zaposlen na...

Novice z občine

06. 11. 2022

Splošni osebni podatki: Ime, priimek: Matjaž Hočevar Starost: 34 let Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? Strojni tehnik, kontrolor motornih vozil na tehničnih pregledih Od...

Novice z občine

14. 09. 2022

  V letošnjem letu smo področju asfaltiranja namenili preko 280.000 evrov; v načrtu je sanacija kar petih odsekov, in sicer dva na območju Hrustovega in Hlebč, Škamevca, Uzmanov ter...

Novice z občine

14. 09. 2022

Vsako poletje se v obdobju povišanih temperatur pojavljajo primeri nedovoljenih odvzemov pitne vode iz hidrantov javnega vodovodnega omrežja.  Uporabnike zato opozarjamo, da je prepovedan...

Novice z občine

14. 09. 2022

Gradnja nove podružnične šole in vrtca je ena naših največjih in najpomembnejših investicij, saj jo z zanimanjem spremljajo vsi občani. Želimo si, da bi otroci s turjaškega okoliša lahko čim prej...

Novice z občine

14. 09. 2022

Dolgotrajna suša in visoke temperature sta izjemno ugodna pogoja za napad podlubnikov, ki v smrekovih gozdovih ponovno povzročajo večjo škodo. Vse lastnike gozdov tako pozivamo, da pristopijo k...

Novice z občine

29. 06. 2022

Še pred iztekom šolskega leta smo uspeli dokončati celostno prenovo šolskega otroškega igrišča v Robu. Igrišče je opremljeno za igro košarke in nogometa; narisali smo tudi talne označbe za zimzeleno...

Novice z občine

29. 06. 2022

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 19. maja 2022, sestal na 25. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: Potrditev zapisnika 24....

Novice z občine

29. 06. 2022

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 7. aprila 2022, sestal na 24. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: Potrditev zapisnika 23....

Novice z občine

29. 06. 2022

V okviru občinskega praznika je v soboto, 11. 6., potekal Trški dan na trgu v Velikih Laščah. Od 8. do 13. so potekali druženje in številne aktivnosti za ljudi vseh starosti. Na stojnicah so se...

Novice z občine

18. 05. 2022

Ob pričetku pomladi in zelo blizu mednarodnega dneva voda – praznujemo ga 22. marca – smo na Trubarjevi domačiji dočakali odprtje prenovljenega kozolca. Prireditev je potekala v četrtek, 24....

Novice z občine

18. 05. 2022

V skladu z razvojem solarne tehnologije napajanja cestne razsvetljave smo s solarnimi lučmi osvetlili ulico Podtrn v Velikih Laščah. Tovrsten pristop je znatno ugodnejši tako v cenovnem kot tudi...

Novice z občine

18. 05. 2022

Javni zavod Trubarjevi kraji skrbi za redno izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov. Poleg dogodkov, ki so dostopni širši javnosti, se vsaj nekajkrat letno dobimo, da utrdimo tudi znanje in...

Novice z občine

18. 05. 2022

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek,17. marca 2022, sestal na 23. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: Potrditev zapisnika 22....

Novice z občine

18. 05. 2022

Občinski svet Občine Velike Lašče je imel od 7. februarja do 11. februarja 2022 9. dopisno sejo. Dnevni red dopisne seje je bil naslednji: Potrditev novelacije DIIP za investicijo Zdravstvena...

Novice z občine

24. 03. 2022

V prvih pomladnih dneh tudi nova podružnična šola kaže vedno bolj končno podobo. Dela potekajo v skladu s pričakovanji. Strešna dela so končana, okna vgrajena. Tik pred zaključkom so tudi fasadna...

Novice z občine

24. 03. 2022

Čistilna akcija ob dnevu Zemlje na območju naše občine Občina Velike Lašče že tradicionalno organizira pomladno čistilno akcijo. V ta namen vabimo društva, krajevne odbore in ostale posameznike,...

Novice z občine

24. 03. 2022

Zavod ustvarjalno srce je v letu 2021 uspel povezati 212 kvačkaric iz cele Slovenije in na poseben način obeležiti 30 let njene samostojnosti. Kvačkarice, združene v projektu »Slovenija kvačka«,...

Novice z občine

02. 02. 2022

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 16. decembra 2021, sestal na 22. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: Potrditev zapisnika...

Novice z občine

02. 02. 2022

Projekt rekonstrukcije kozolca na Trubarjevi domačiji se bliža koncu. Čakamo le še pomlad, da kozolec tudi uradno odpremo za obiskovalce, predstavimo promocijski film in pričnemo z zastavljenimi...

Novice z občine

01. 02. 2022

S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za starostnike  Projekt Prostofer uspešno deluje tudi v Velikih Laščah.  Kaj je PROSTOFER?  PROSTOFER je trajnostni vseslovenski...

Novice z občine

01. 02. 2022

Nika Perovšek, občinska uprava  Natečaj za najlepšo okrasitev v občini smo izvedli tudi letos in dosegli lep odziv. Prijaviteljem so bile na voljo tri kategorije: trško/vaško jedro,...

Novice z občine

01. 02. 2022

Decembra 2021 je v velikolaških krajih potekal Festival božičnega kruha. Postregel je s številnimi zanimivimi dogodki in aktivnostmi, ki jih je povezovala tematika poprtnika in božično novoletnih...

Novice z občine

01. 12. 2021

Rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji Trubarjeva domačija in Občina Velike Lašče se od letošnjega novembra ponašata z novim, sodobno opremljenim turistično-informacijskim in...

Novice z občine

01. 12. 2021

Za vse, ki si želite velikolaške kraje spoznati v lastnem tempu in kar ob pomoči svojega pametnega telefona, smo pripravili aplikacijo VELIKOLAŠKA. Brezplačno si jo lahko naložite tako, da...

Novice z občine

01. 12. 2021

Zbirni center odpadkov je po novem znotraj poslovne cone Ločica na Turjaku. Odprt je vsak petek med 17. in 18 uro ter vsako soboto med 8. in 12. uro. Uporabnike pozivamo, naj odpadke oddajo v...

Novice z občine

01. 12. 2021

V primeru nastajanja blata v obstoječi pretočni oz. nepretočni greznici ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu rejnih živali je kmetijsko gospodarstvo lahko izvzeto iz izvajanja in obračuna storitev...

Novice z občine

01. 12. 2021

V okviru sodelovanja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v operaciji »Skupaj za varni jutri« bo tudi naša občina prispevala k čim hitrejšemu ukrepanju ob srčnem zastoju s širitvijo mreže...

Novice z občine

01. 12. 2021

Stavba Glasbene šole v Velikih Laščah tik pred zaključkom celovite energetske prenove. V sklopu celovite energetske prenove stavbe Glasbene šole v Velikih Laščah je bila v letošnjem letu...

Novice z občine

01. 12. 2021

Za Podružnično šolo na Turjaku smo s prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport uspeli pridobiti 2,1 mio EUR sredstev. Ob načrtovanju nujno potrebne investicije v novo...

Novice z občine

01. 12. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 18. novembra 2021, sestal na 21. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: Potrditev...

Novice z občine

28. 10. 2021

Na Občini Velike Lašče smo te dni še posebej veseli. Projekt gradnje Podružnične osnovne šole in vrtca Turjak smo v začetku leta prijavili na javni razpis za sofinanciranje investicij Ministrstva za...

Novice z občine

19. 10. 2021

Občina Velike Lašče sodeluje v LAS projektu "S kolesom od nature do kulture", ki med drugim predvideva analizo stanja obstoječih kolesarskih poti na celotnem območju LAS Po poteh dediščine od...

Novice z občine

19. 10. 2021

V občini Velike Lašče smo letos prvič obeležili Evropski teden mobilnosti. Gre za mednarodno pobudo, s katero želimo na glas pozvati k spremembi potovalnih navad. Letos je Evropski teden...

Novice z občine

19. 10. 2021

Po precej naporni "birokratski vojni" smo izredno veseli, da smo lahko končno začeli z gradnjo prepotrebnega vodohrana Podstrmec. Le-ta bo armiranobetonske izvedbe s kapaciteto približno 100 m3,...

Novice z občine

19. 10. 2021

Občinski inšpektorati v obdobjih preventivnih aktivnosti in v obdobjih intenzivnih inšpekcijskih nadzorov z različnimi pristopi, kot so javni pozivi in objave, obveščanje javnosti z udeležbo...

Novice z občine

19. 10. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 23. septembra 2021, sestal na 20. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: 1. Potrditev...

Novice z občine

13. 09. 2021

  Od oktobra 2021 je zbirni center zaradi gradnje POŠ Turjak do nadaljnjega zaprt. Občina Velike Lašče je trenutno v pridobivanju gradbenega dovoljenja za sodobnejši, stalni zbirni center...

Novice z občine

13. 09. 2021

Evropski teden mobilnosti (ETM), najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu, bo letos potekala med 16. in 22. septembrom tudi v občini Velike Lašče. Pod sloganom...

Novice z občine

13. 09. 2021

PROSTOFER Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke ter tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim...

Novice z občine

13. 09. 2021

Na komunalnem področju občane vedno znova seveda najbolj zanima področje asfaltiranja cest. Letos smo si zadali cilj odeti v sivo kar pet novih odsekov. Prva dva v novem delu Osredka sta praktično...

Novice z občine

13. 09. 2021

V poletnih mesecih je bila v Domu krajanov Turjak izvedena prenova sanitarij. Celovita obnova je obsegala zamenjavo strojnih in elektro instalacij, zamenjavo opreme in keramike. V enakem obsegu so...

Novice z občine

13. 09. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek 1. julija 2021 sestal na 19. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: 1. Potrditev zapisnika 18....

Novice z občine

04. 08. 2021

V športni dvorani Velike Lašče potekajo še zadnje priprave slovenske košarkarske reprezentance U17 3x3 (ulična košarka 3 na 3) za kvalifikacije za EP. Trije mladeniči iz naše občine - Aljaž Strnad,...

Novice z občine

30. 06. 2021

V okviru občinskega praznika je v soboto, 12. 6. potekal tudi Trški dan na trgu v Velikih Laščah. Na njem so se predstavili številni ponudniki na stojnicah, poleg tega pa so svoje delo predstavila...

Novice z občine

30. 06. 2021

S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za starostnike V petek, 4. junija 2021 je pred občinsko stavbo potekal slovesni prevzem električnega vozila in vzpostavitev projekt Prostofer. Ključe...

Novice z občine

30. 06. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 20. maja 2021 sestal na 18. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih je bilo 11 svetnikov) je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni...

Novice z občine

30. 06. 2021

Gradnja podružnične šole in vrtca Turjak napreduje. V podkletenem delu je izvedena talna plošča; v pripravi je izgradnja sten v kleti. Sledi priprava podlage v delu, kjer objekt ni podkleten in...

Novice z občine

24. 06. 2021

Osrednja prireditev ob letošnjem občinskem prazniku je bila posvečena 30. obletnici samostojnosti Slovenije. Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj in akustičnim koncertom skupine...

Novice z občine

26. 05. 2021

V marcu je pričela Občina Velike Lašče z rekonstrukcijo in s spremembo namembnosti kozolca na Trubarjevi domačiji. Kozolec s podaljšano strešino na eni strani (»kozolec na psa«) izhaja iz...

Novice z občine

26. 05. 2021

Novost na področju spodbujanja kmetijstva v Velikih Laščah je letos sofinanciranje nakupa govejih živali mesne pasme, pri čemer znaša višina sofinanciranja: 70 evrov na žival za nakup...

Novice z občine

26. 05. 2021

Zaradi ureditve državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste v Velikih Laščah je v času od 25. 3. 2021 do 30. 4. 2021 potekala ponovna javna razgrnitev dopolnjene študije variant, ki je...

Novice z občine

26. 05. 2021

Na 7. dopisni seji je občinski svet Občine Velike Lašče  sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Velike Lašče. Na 8. dopisni seji je Občinski svet Občine...

Novice z občine

26. 05. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek 8. aprila 2021 sestal na 17. redni seji. Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo...

Novice z občine

26. 05. 2021

Začetek gradnje in uspešna prijava na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport  Pri projektu izgradnje nove šole in vrtca na Turjaku, s katerim se Občina že vrsto let intenzivno...

Novice z občine

14. 04. 2021

Občinski svet je na 16. redni seji, 26. 02. 2021, sprejel rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021 načrtuje prihodke v vrednosti 4.795.760 EUR,...

Novice z občine

14. 04. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet obveščata javnost O PONOVNI JAVNI...

Novice z občine

14. 04. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v petek, 26. februarja 2021, sestal na 16. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: Potrditev zapisnika...

Novice z občine

13. 04. 2021

Zasmetenost zbiralnic (ekoloških otokov) in usmeritve za pravilno ravnanje z odpadki  Zadnje mesece opažamo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na...

Novice z občine

22. 02. 2021

V lanskem letu je Občina Velike Lašče na podlagi uspešne prijave na poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih prejela...

Novice z občine

22. 02. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 17. decembra 2020, sestal na 15. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red: Potrditev zapisnika...

Novice z občine

10. 02. 2021

Maja 2020 je Občina Velike Lašče (ponovno) ustanovila Javni zavod Trubarjevi kraji, ki ima poleg koordinacije kulturnih in turističnih občinskih prireditev tudi...

Novice z občine

21. 01. 2021

Glede na dejstvo, da je bilo območje Velikih Lašč ob večjih ujmah, kot sta bila žledolom in vetrolom dalj časa brez elekrične energije, je postalo jasno, da je nekaj treba ukreniti.  Zato je...

Novice z občine

21. 01. 2021

V letu 2021 bo k Prostoferju, projektu brezplčanih prevozov za starostnike pristopila tudi Občina Velike Lašče Projekt omogoča:  večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno...

Novice z občine

15. 01. 2021

Vse vsebine   |   Aktualno   |   Novice z občine   |   Intervjuji  |   Kultura   | ...

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih