Trobla Velike Lašče | Napis

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet obveščata javnost

O PONOVNI JAVNI RAZGRNITVI
dopolnjene študije variant / predinvesticijske
zasnove in dopolnjenega okoljskega poročila v
postopku priprave državnega prostorskega načrta
ZA OBVOZNICO VELIKE LAŠČE

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo naznanjata javno razgrnitev:

 • dopolnjene študije variant / predinvesticijska zasnova za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah, ki jo je pod številko projekta J-15/17 v februarju 2021 izdelal Acer Novo mesto d.o.o.
 • povzetka za javnost;
 • dopolnjenega okoljskega poročila za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah, ki ga je pod številko naloge 1396-17 OP v januarju 2021 izdelal
 • Aquarius d.o.o.;
 • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenih gradiv.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 25. marca do vključno 30. aprila 2021 javno razgrnjeno:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
 • na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski promet, Langusova 4, Ljubljana in
 • na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Gradivo iz prve do tretje alineje prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 21. aprila 2021, s pričetkom ob 17. uri v Športni dvorani Osnovne šole Primoža Trubarja v Velikih Laščah.

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega  inštituta za javno zdravje.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 30. aprila 2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 •  pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
 •  po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »DPN –obvoznica Velike Lašče«,
 •  elektronsko na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN –obvoznica Velike Lašče«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI. Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in posredovano občini.

Trobla Velike Lašče | Obvoznica Velike Lašče - študija variant

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih