Trobla Velike Lašče | Napis

Splošni osebni podatki:

zakrajsek

Ime, priimek: 
Dejan Zakrajšek

Starost: 
34 let

Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? 
Inženir mehatronike, vodja oddelka za proizvodni inženiring v podjetju Yaskawa Ristro d. o. o. 

Od kod prihajate? 
Iz Male Slevice.

 

Predstavitvena vprašanja:

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?  

Ideja o kandidaturi in vstopu v lokalno politiko običajno raste dlje časa in tisti trenutek, ko se odločiš, je kratek. Želim si aktivnega sodelovanja v občini – moj prvi namen je bil, da bi prišel v občinski svet, vendar sem prejel kar nekaj pobud občanov, naj kandidiram za župana in kasneje sem se na podlagi pogovorov opogumil. Kot občan pogrešam sodelovanje, povezovanje, dostopnost in primerno komunikacijo z vsemi deležniki delovanja v naši občini. Rad bi sodeloval pri razvijanju občine, pri povezovanju občanov in iskal rešitve za težave pri projektih.

Kakšna bi po vašem mnenju morala biti strategija razvoja Občine Velike Lašče? 

Ohranili bi delovanje na področjih, kjer se dobro dela. V mislih imam razvoj na področju turizma, ki sledi že napisani strategiji. Prav tako je bila občina uspešna pri črpanju evropskih sredstev. Osredotočili bi se k večji podpori razvoja podjetništva, ekološkega in biodinamičnega kmetijstva za večjo samooskrbo, nadgradnjo uporabe obnovljivih virov energije, rabo in varovanje vodnih virov ter skrbjo za čisto okolje. Tukaj je zelo pomemben primeren občinski prostorski načrt. Velik del strategije pa bi temeljil na človeških virih in družbeni blaginji (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in socialna varnost, turizem, kultura in šport). Velik pomen bi dal tudi medobčinskemu sodelovanju in prenašanju dobrih praks.

Kateri so ključni problemi našega okolja?
  • Zaradi razpršenosti naselij dotrajanost že asfaltiranih cest ter javne razsvetljave,
  • vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
  • nekonkurenčnost trgovinskih ponudnikov,
  • slaba komunikacija med deležniki občinskega delovanja (občani, šola, vrtec, društva, podjetniki, občinsko upravo, gasilci in civilna zaščita …),
  • nesodelovanje s sosednjimi občinami,
  • prometna varnost (ni urejenih avtobusnih postajališč, neprimerna križišča, šolski prevozi),
  • zdravstvena oskrba otrok in odraslih,
  • premalo družabnih dogodkov,
  • majhen proračun za veliko občino (po površini).
Kako bi se lotili izboljšanja pomanjkljivosti oz. kako bi odpravili težave?

V prvi vrsti bi nadaljeval z že dobro pripravljenimi projekti (šolska kuhinja, kotlovnica, kanalizacija Rašica – Velike Lašče). Vse moči bi usmeril tudi v to, da se čim prej prestavimo pod upravno enoto Ribnica in začnemo aktivno sodelovati s sosednjimi župani, da skupaj pripravimo dobre projekte. Pri investicijah je potrebno zagotoviti vire za njihovo realizacijo, ki jih v premajhnem občinskem proračunu nikoli ni zadosti, zato bi jih iskal tudi v drugih možnih oblikah. Predvsem bi bila moja naloga, da se krajevne skupnosti razvijajo enakovredno; vzpostavil bi dobro vez in komunikacijo z njimi. Veliko lahko naredimo tudi z dodatnimi e-storitvami in s primernimi informacijskimi izboljšavami. Vloga župana je vez med ljudstvom in občinsko upravo, ko poskuša preko županovanja v okviru zastavljenih ciljev uresničiti želje ljudstva.

 Kakšne so vaše vodstvene izkušnje?

Imam 15 let delovne dobe v gospodarstvu, od tega 8 let vodstvenih izkušenj na različnih delovnih mestih – dve leti vodja delovne skupine v proizvodnji, štiri leta namestnik vodje proizvodnje in hkrati vodja enega dela proizvodnje in sedaj že drugo leto vodim oddelek za proizvodni inženiring. V teh letih sem opravil veliko usposabljanj na temo vodenja in komunikacije.

Kdo vas podpira pri županski kandidaturi?

Saj veste, brez podpore družine si na pot kandidature ne bi upal. Ne bom rekel, da so bili od začetka navdušeni nad idejo, a so med pogovori spoznavali podporo ljudi, ki jim zaupamo in jih spoštujemo, ter spoznavali mojo močno željo – sedaj imam njihovo polno podporo. Tudi prijatelji in sovaščani so odigrali pomembno vlogo. Vesel sem, da me pri odločitvi podpira tudi moj direktor Yaskawe dr. Hubert Kosler. Mojo željo in zagnanost je opazil tudi občinski odbor Slovenske demokratske stranke Velike Lašče, ki me je povabil k sodelovanju. Podpora določenih oseb iz drugih političnih opcij me je še dodatno opogumila za to odločitev.

Kaj vaše vodilo v življenju oz. kakšen je vaš življenjski moto?

Dobro se z dobrim vrača.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih