Trobla Velike Lašče | Napis

Premajhna in dotrajana kuhinja v osnovni šoli čaka na celovito prenovo in prizidavo. Projektna dokumentacija nastaja že nekaj časa, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje.

Ker gre za zahteven projekt in eno večjih investicij, ki jih načrtuje Občina v naslednjem letu, je dobro večkrat preveriti izhodišča, potrebe uporabnika, zmožnosti investitorja in nenazadnje cilje, kakšno kuhinjo sploh potrebujemo.

Ob pripravi projekta za izvedbo (PZI) so bile ugotovljene spremembe v izhodiščih, ki jih je zajemala osnovna projektna naloga iz začetka projekta. Po ponovni preveritvi so bili opredeljeni novi cilji, nove vsebine oziroma spremembe projekta:

  • Uporaba nove, sodobne tehnologije kuhinje, ki zahteva drugačno postavitev opreme in omogoča boljši izkoristek delovnih kapacitet,
  • Organizacija in postavitev jedilnice v pritličju, saj je izvedba dela jedilnice v nadstropju z vidika uporabnika organizacijsko neizvedljiva,
  • Ukinitev dostopa v nadstropje za zunanje uporabnike,
  • Vzpostavitev evakuacijskih poti in požarne varnosti, kar se je pokazalo ob projektiranju PZI,
  • Sprememba optimizacije faznosti gradnje.

V ključnem trenutku prevetritve načrtov nove kuhinje, je na povabilo podžupana, Dejana Zakrajška k projektu pristopil tudi Luka Jezeršek. Vrhunski kuharski mojster in vodja kulinarike pri gostinstvu Jezeršek, nam svetuje pri načrtovanju funkcionalnosti, logistike in izboru ustrezne, sodobne opreme kuhinje. Na njegovo pobudo, si je projektna skupina ogledala kuhinjo v hiši kulinarike Jezeršek in kuhinjo v OŠ Žirovnica. Ogled primerljivih in uspešnih praks je pomemben pri oblikovanju, zasnovi lastnega projekta – nove, sodobne šolske kuhinje. Vodja kuhinje v OŠ Žirovnica je predstavil tehnološko opremo kuhinje, povedal o možnostih uporabe posameznih naprav in njihovih načrtih za širitev kuhinje.

Za doseganje novih zahtev je potrebna precejšnja sprememba zasnove, nekaj več rušitvenih del, prilagoditev že predvidenih instalacij, vendar z mislijo, da s preoblikovanjem in prilagoditvami projekta sodobnim trendom, nastaja kuhinja za prihodnost. Projekt je uvrščen v proračun občine,  Načrt razvojnih projektov Občine za leta 2023-2026. Glede na prilagoditve projekta, bo v naslednjih mesecih potrebno pridobiti spremenjeno gradbeno dovoljenje, sledi izdelava PZI in objava javnega naročila še v tem letu.    

V mesecu juliju smo pripravili novo idejno zasnovo in načrt tehnologije kuhinje. Celotna kuhinja je glede na zadnji načrt umeščena v pritličje. V zgornjem nadstropju bo ostal prostor za učilnice in kabinete. Ker gre za večje posege v projektno dokumentacijo, smo se odločili za spremembo gradbenega dovoljenja, ki ga pričakujemo v kratkem.

Nika Perovšek, občinska uprava

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih