Trobla Velike Lašče | Napis

Za Podružnično šolo na Turjaku smo s prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport uspeli pridobiti 2,1 mio EUR sredstev.

Ob načrtovanju nujno potrebne investicije v novo zgradbo podružnične šole in vrtca na Turjaku smo ves čas spremljali možnosti sofinanciranja infrastrukture na področju izobraževanja, tako s strani Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport kot s strani Eko sklada. Na Ministrstvu so prvi razpis objavili že v letu 2020, a so ga še pred rokom za prijavo razveljavili. Kljub temu se nismo predali. Skrbno smo preučili vse možnosti in iskali dodatne finančne vire, ki bi olajšali izvedbo investicije. Ob letošnji objavi razpisa na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo nemudoma pričeli s pripravo vloge in natančnim zbiranjem potrebne dokumentacije. Prijavili smo dva projekta – poleg šole na Turjaku tudi prizidek in prenovo kuhinje v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Občina je namreč na navedeni razpis lahko prijavila največ dva projekta, pri čemer je enemu izmed njih lahko določila višjo prioriteto. Kot projekt, ki ima večje možnosti za uspeh, se je z višjim številom pridobljenih točk izkazal projekt gradnje Podružnične šole in vrtca na Turjaku.Trobla Velike Lašče | Stara šola TurjakObstoječa podružnična šola Turjak

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v nekaj mesecih prejeli obvestilo o uvrstitvi projekta na preliminarni prioritetni vrstni red investicij v osnovno šolstvo in med 91 prijavami dosegli 28. mesto. Sledil je podrobnejši pregled vse projektne dokumentacije, ki smo jo predložili Ministrstvu. Po temeljitemu pregledu vseh prijavljenih projektov so izdali sklep o izboru projektov za sofinanciranje. S tem sklepom se je projekt gradnje Podružnične šole in vrtca na Turjaku uvrstil na 20. mesto med skupno predvidenimi 25 projekti, ki jih bo Ministrstvo sofinanciralo na področju šolstva v Sloveniji. Pred podpisom pogodbe, ki zagotavlja denarna sredstva s strani države, je bilo potrebno še posredovati dokazila o umestitvi projekta v Načrt razvojnih programov Občine Velike Lašče v letu 2021. Zatem je bil na predlog Ministrstva projekt umeščen tudi v državni proračun oz. potrjen s strani vlade. V mesecu oktobru smo tako prejeli v podpis pogodbo o sofinanciranju investicije.

Podpisana pogodba predstavlja najvišji znesek sofinanciranja investicije v Velikih Laščah. Sredstva bo Ministrstvo izplačalo po delih v letih od 2021 do 2024. Celotna investicija je ocenjena na 3,5 mio EUR, od česar je za gradbena dela namenjeno 2,5 mio EUR. Sofinanciranje države v višini 2.101.114,35 EUR zagotavlja ugodnejši razvojni potencial kraja in, kar je najpomembnejše, kvalitetne in varne prostore za naše najmlajše.

Ob tem gradnja podružnične šole in vrtca na Turjaku napreduje v skladu s predvidenim terminskim planom. Izvajajo se dela na ostrešju in strešni konstrukciji; končujejo se betonska dela. V skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju s strani države smo na Ministrstvo oddali že prvi zahtevek za izplačilo deleža, ki je predviden za sofinanciranje v letošnjem letu.

Hkrati z gradnjo je v izdelavi tudi projekt opreme, ki bo vključeval vso notranjo opremo šolskih in vrtčevskih prostorov, kuhinje in športne dvorane ter igral, vključno z zunanjo ureditvijo. Da bo dobava opreme pravočasno zagotovljena, bo predvidoma konec leta izvedeno javno naročilo za ta obseg del.

Dotrajana, stara stavba šole je dolga leta nudila prijetne, a skromne prostore učencem turjaškega okoliša. Po večkratnih pozivih inšpekcijskih služb so bila potrebna različna investicijsko vzdrževalna dela, zahtevana z namenom zagotoviti ustrezno in varno šolsko okolje. Če smo odkriti, prostori stare šole že dolgo ne morejo zagotavljati ustreznega standarda za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti. Kljub temu je bila ta majhna šola vedno polna šolskih in kar nekaj let tudi vrtčevskih otrok. Verjamemo, da je stari šoli mogoče najti drugo, primernejšo rabo. Turjaški otroci si zaslužijo nove, prijetne šolske prostore v domačem, lokalnem okolju. Ohranjanje podružnične šole v skupnosti je gotovo nekaj, kar kraju da življenje, pestrost in ne nazadnje možnost širšega medgeneracijska povezovanja.

Ob podpori občinskega sveta bodo otroci turjaškega okoliša pričeli že naslednje šolsko leto s poukom v novih prostorih.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih