Trobla Velike Lašče | Napis

Zaradi ureditve državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste v Velikih Laščah je v času od 25. 3. 2021 do 30. 4. 2021 potekala ponovna javna razgrnitev dopolnjene študije variant, ki je bila javno razgrnjena že v letu 2019. V času ponovne javne razgrnitve je dne 21. 4. 2021 ob 17. uri v športni dvorani Velike Lašče potekala javna obravnava. Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo so na javni obravnavi skupaj s projektanti in izdelovalci okoljskega poročila predstavili dopolnjeno študijo variant, v kateri je bilo obravnavanih osem tras. Varianti V2 in V7 sta bili s strani pripravljavca ocenjeni kot bolj primerni. Na javni obravnavi je bil podrobneje predstavljen predlog skupno najprimernejše trase variante V7.

Javne obravnave se je udeležilo tudi lepo število predstavnikov zainteresirane javnosti. Glede na predstavljena mnenja občanov po predstavitvi vseh dopolnjenih študij variant nobena izmed predlaganih ni bila sprejemljiva. Dogovorjeno je bilo, da se bo za ta namen sestala ožja skupina zainteresiranih občanov in pripravila usklajen predlog trase predvidene obvoznice Velike Lašče. Ožjo skupino bodo sestavljali predstavniki krajevnih odborov Male Lašče, Retje, Velike Lašče in predstavniki občinske uprave ter župana. Občinski svet občine Velike Lašče se bo potem na seji opredelil do tako pridobljenega usklajenega predloga krajanov in Direkcije RS za infrastrukturo. Le-ta bo do konca junija letos predstavljen Direkciji RS za infrastrukturo.

Marija Ivanc Čampa, občinska uprava

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih