Trobla Velike Lašče | Napis

Splošni osebni podatki:

zakrajsek

Ime, priimek: 
Tadej Malovrh

Starost: 
52 let

Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? 
Doktor veterinarske medicine, doktor medicinskih znanosti, zaposlen na Veterinarski fakulteti kot redni profesor in znanstveni svetnik.

Od kod prihajate? 
Prihajam iz Podhojnega Hriba v Robu; rojen sem sicer v Kranju

 

Predstavitvena vprašanja:

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Motivirajo me izključno rezultati dela zadnjih štirih let. Občino si želim peljati naprej po zastavljeni poti, kar dokazujejo že realizirani in načeti projekti ter ostale izvedene aktivnosti, vidne po krajevnih odborih ali področjih delovanja občine. Tako kot pri prvi kandidaturi je na moji strani dejstvo, da lahko veliko prispevam k razvoju občine s svojimi izkušnjami, sposobnostjo povezovanja, idejami, ustvarjalnostjo in gospodarnostjo.

Kakšna bi po vašem mnenju morala biti strategija razvoja občine Velike Lašče?

Strategijo napredka smo v zadnjih štirih letih jasno zastavili in občina ima sedaj jasne cilje. Mora se razvijati na vseh področjih, sploh če se primerjamo z drugimi. Cilji so vsekakor posodobiti skupno infrastrukturo, da se kvaliteta javnega življenja izboljša: podružnična šola in vrtec v Turjaku, industrijska cona Ločica, prizidek kuhinje k centralni osnovni šoli, obnova kotlovnice za vrtec, centralna šola in glasbena šola v Velikih Laščah. Pomembna strategija je izgradnja zbirnega centra za odpadke v Ločici ter seveda pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo Velike Lašče – Rašica; potem je tukaj še vizija o športnem parku v Ščiti, ki ne sme umreti; jasno je zastavljeno tudi vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture. V strategiji je na pomembnem mestu spodbujanje kmetijstva in gospodarstva ter tudi turizma, kulture in družabnih dogodkov. V bistvu vse to že poteka; imamo projekte z izdanimi gradbenimi dovoljenji ali soglasji in sedaj smo že v fazi realizacije. Ob vsem je seveda še kopica manjših »vsakodnevnih« del.

Kakšna bi po vašem mnenju morala biti strategija razvoja občine Velike Lašče?

Strategijo napredka smo v zadnjih štirih letih jasno zastavili in občina ima sedaj jasne cilje. Mora se razvijati na vseh področjih, sploh če se primerjamo z drugimi. Cilji so vsekakor posodobiti skupno infrastrukturo, da se kvaliteta javnega življenja izboljša: podružnična šola in vrtec v Turjaku, industrijska cona Ločica, prizidek kuhinje k centralni osnovni šoli, obnova kotlovnice za vrtec, centralna šola in glasbena šola v Velikih Laščah. Pomembna strategija je izgradnja zbirnega centra za odpadke v Ločici ter seveda pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo Velike Lašče – Rašica; potem je tukaj še vizija o športnem parku v Ščiti, ki ne sme umreti; jasno je zastavljeno tudi vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture. V strategiji je na pomembnem mestu spodbujanje kmetijstva in gospodarstva ter tudi turizma, kulture in družabnih dogodkov. V bistvu vse to že poteka; imamo projekte z izdanimi gradbenimi dovoljenji ali soglasji in sedaj smo že v fazi realizacije. Ob vsem je seveda še kopica manjših »vsakodnevnih« del.

Kateri so ključni problemi našega okolja?

Definitivno so to neurejena kanalizacija, slabo vzdrževane greznice (ponekod jih sploh ni) in čistilne naprave ter slaba energetska učinkovitost večine hiš (neučinkovite peči in toplotna izolacija). Občinske ceste so ponekod »vzcvetele« in le še nekaj odsekov imamo takšnih, ki bi jih morali asfaltirati, če bi občani seveda sodelovali.

Na vidiku pa je daleč najresnejši problem, ki se ga občani sploh še ne zavedajo; v naslednjih desetih letih bo pomanjkanje pitne vode, ker opažamo, da našim vrtinam pada kapaciteta. Intenzivno že razmišljamo in planiramo čisto novo vodovodno infrastrukturo, ki bo pitno vodo pripeljala iz najnižjih točk naše občine v vodovodni sistem. Upam tudi, da bo država izpolnila obljubo s predvideno posodobitvijo »kočevke« skozi našo občino.

Kako bi se lotili izboljšanja pomanjkljivosti oz. kako bi odpravili težave?

Ključnih težav čez noč ni mogoče odpraviti; ljudje se jih morajo najprej zavedati in morajo aktivno sodelovati pri tem. Le »občina daj« ni dovolj! Odpravljanje velikih pomanjkljivosti in težav vodi večinoma v dolg proces, ki je hudo povezan s finančnim vložkom iz proračuna in včasih tudi tudi iz lastnega žepa. Občina bo še naprej pripravljala smiselne projekte, s katerimi se nato lahko prijavljamo na državne razpise in to je glavni način za sanacijo. Nekaj seveda lahko naredimo tudi neposredno s financiranjem iz proračuna občine, a je ta del precej omejen. Razpise, ki do neke mere omogočajo posodobitve in so namenjeni neposredno občanom, pa občina redno posreduje v javnost, a do sedaj velikega odziva ni bilo, razen nekaterih naprednih posameznikov.

Kakšne so vaše vodstvene izkušnje?

Menim, da sem z vodenjem občine v zadnjih štirih letih pokazal, kaj je učinkovito vodenje, brez obotavljanja za strateške odločitve. Pred tem sem vodil Nacionalni veterinarski inštitut; danes sem tam še vedno namestnik; vodim dva nacionalna referenčna laboratorija; v preteklosti sem vodil tudi protidopinško komisijo pri Atletski zvezi.

Kdo vas podpira pri županski kandidaturi?

Po moji oceni tisti, ki si želijo razvite občine, ki poznajo sodobne smernice in potrebe za kvalitetno in zanimivo življenje v manjši občini, kolikor se seveda lahko doseže glede na geografski položaj, pozicijo razvitosti v regiji in seveda glede na proračun, ki je ključen!

Kaj je vaše vodilo v življenju oz. kakšen je vaš življenjski moto?

Ideje, odločnost, povezovalnost, razgledanost in moto, da je veliko mogoče narediti, če ne pretiravaš z obljubami ter ostajaš realen ob tem, da imaš za seboj motivirane občane in sodelavce.

 

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih