Trobla Velike Lašče | Napis

Začetek gradnje in uspešna prijava na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 

Pri projektu izgradnje nove šole in vrtca na Turjaku, s katerim se Občina že vrsto let intenzivno ukvarja, smo dosegli pomembne premike. Po potrditvi rebalansa proračuna Občine Velike Lašče je občinska uprava izvedla postopek javnega naročila ter izbrala najugodnejšega ponudnika za gradnjo nove stavbe.  

Občina je konec meseca decembra 2020 objavila javno naročilo za izvedbo projekta, na katerega se je prijavilo 9 ponudnikov s ponudbami v razponu od 2,5 – 3 mio EUR. Po preveritvi ponudb je Občina izbrala najugodnejšega izvajalca in z njim sklenila gradbeno pogodbo.  

Gradbišče za novo šoloFoto: Boštjan PodlogarV mesecu aprilu je projekt dosegel novo pomembno točko. Po podpisu gradbene pogodbe s podjetjem Dema plus, inženiring d. o. o. so se na Turjaku pričela prva pripravljalna dela. Stekla je prijava in organizacija gradbišča ter priprava zakoličbe načrtovane stavbe. Ker ne gre brez zapletov, se je pri zakoličbi izkazalo, da je potrebno izvesti geodetski postopek evidentiranja urejenih parcelnih meja v okolici nove šole. S hitrim odzivom sodelujočih strank v postopku in geodeti je bil postopek izveden v izredno kratkem času.  

V sklopu priprave gradbišča je bil izveden premik TK voda, ki poteka med obstoječo lokalno cesto in načrtovano stavbo. Obstoječ zbirni center je zaradi poseganja v območje gradnje nekoliko zmanjšan in bo na tem mestu, v zmanjšanem obsegu deloval še nekaj mesecev. Potem bo zaradi obsežnosti  gradnje nujna njegova preselitev na novo lokacijo. Na gradbišču je vzpostavljen videonadzor, ki bo Občini pomagal zagotavljati  varovanje lastnine. V delu so izkop, pripravljalna in zemeljska dela. 

Gradnja se v pravem pomenu besede šele začenja. V naslednjih mesecih sledi dokončanje izkopa gradbene jame in izvedba planuma, izvedba talne plošče in sten kleti ter zasipanje ob objektu. Predvidena je prestavitev vodovoda, ki poteka v delu območja, kjer je predvideno igrišče za vrtec. 

Za novo podružnično šolo in vrtec želimo pridobiti tudi nepovratna sredstva Eko sklada za gradnjo skoraj nič energijskih stavb, takoj ko bo objavljen razpis. 

Občina Velike Lašče je prijavila projekt za novogradnjo Podružnične šole in vrtca Turjak na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Skladno z merili razpisa in izborom podatkov v prijavnih obrazcih je Občina pridobila 53 točk (od možnih 90). V Sklepu o izboru predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, ki ga je izdalo MIZŠ, je prijavljen projekt nove podružnične šole in vrtca Turjak uvrščen na 20. mesto, pri čemer dosega visok delež sofinanciranja. Skupno je investicijam v osnovnem šolstvu MIZŠ namenilo 27.700.000 EUR v obdobju od leta 2021 do vključno leta 2024. Izbrani projekti za sofinanciranje bodo vključeni v NRP državnega proračuna 2021–2024. Zatem pričakujemo sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev MIZŠ in podpis pogodbe o sofinanciranju iz državnega proračuna.

Nika Perovšek, občinska uprava

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih