Trobla Velike Lašče | Napis

 

Trobla Velike Lašče :  Pregled komunalnih investicij

V letošnjem letu smo področju asfaltiranja namenili preko 280.000 evrov; v načrtu je sanacija kar petih odsekov, in sicer dva na območju Hrustovega in Hlebč, Škamevca, Uzmanov ter Škrlovice.

Prvi štirje so že končani, odsek Škrlovica pa bo realiziran v septembru v skladu z razpoložljivimi preostalimi sredstvi.

Cene asfaltov so v primerjavi z lanskim letom višje za približno 60 %, zato načrtujemo dokončanje predmetnega odseka v naslednjem letu.  

Izvedena je celostna sanacija vodovodnega omrežja v Podstrmcu, ki bo med drugim služilo tudi povezavi z novim vodohranom. Slednji je že zgrajen, priklop v omrežje pa je načrtovan v zgodnji jeseni. Pred nedavnim smo obnovili tudi krajši odsek v Velikih Laščah. Zaradi izjemne suše je v poletnih mesecih prihajalo do številnih okvar cevovodov. Visoke temperature in deformacije zemljine povzročajo lome šibkejših vodovodnih cevi, čemur se je skorajda nemogoče izogniti. Na tem mestu se velja posebej zahvaliti koncesionarju za oskrbo s pitno vodo podjetju Vodokomunalni sistemi d. o. o., saj uporabniki posledic suše na naših pipah praktično nismo občutili. Kljub temu velja opozoriti na racionalno porabo pitne vode, saj se bodo posledice pomanjkanja padavin v globinah, od koder črpamo vodo, pokazale šele čez nekaj časa. 

V povezavi z zgoraj omenjenimi težavami pri oskrbi z vodo bomo v kratkem pričeli z izdelavo novih 200 metrskih vrtin na oTrobla Velike Lašče :  Pregled komunalnih investicijbmočju Turjaka ter Rut. Na obeh območjih imamo že resne težave z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe, saj izdatnosti vrtin padajo in tudi potencial podtalnice je, kot kaže, iz leta v leto manjši.  

Veliki premiki se dogajajo na področju kanalizacije in gradnje čistilne naprave. Občina je že odkupila zemljišče ter začela s postopkom spremembe prostorskega načrta za postavitev čistilne naprave na območju Rašice. V uvodni fazi načrtujemo nanjo priklopiti Rašico, nato pa jo povezati tudi s širšim območjem Malih in Velikih Lašč. Močno upamo, da bo država v novi kohezijski shemi za takšne projekte v bodoče znatneje sofinancirala tudi manjše občine, ki se zaradi geografske lege uvrščajo med zahodne, bolj razvite občine, kamor žal sodi tudi naša in to kljub temu, da nimamo zgrajenega praktično niti metra kanalizacijskega sistema. 

V oktobru bo na vrsti sanacija oziroma zamenjava dotrajanih luči cestne razsvetljave. Svetilk je po celotni občini več kot 600 in mestoma so že precej v slabem stanju ter so lahko tudi nevarne za udeležence v prometu. Zato nekaj časa žal ne moremo sprejemati novih pobud za luči, saj jih že v tem trenutku čaka več kot 40. Varnosti ter delovanju obstoječih svetilk moramo dati prednost, nove pa bodo prišle na vrsto, ko bodo za to na voljo finančna sredstva. Preostali večji projekti, ki so predvideni za jesen, so sanacija premostitvenega objekta v Malih Laščah, dokončanje rekonstrukcije in razširitve ceste proti Krvavi peči ter zamenjava poškodovanih ter namestitev novih odbojnih ograj ob cestah.  

Pred iztekom roka velja opozoriti še na občinski razpis subvencioniranja vgradnje malih čistilnih naprav. Rok za prijavo je 30. november. Vse potrebne podatke lahko pridobite na spletnih straneh občine.  

Roman Viršek 
občinska uprava 

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih