Trobla Velike Lašče | Napis

Novost na področju spodbujanja kmetijstva v Velikih Laščah je letos sofinanciranje nakupa govejih živali mesne pasme, pri čemer znaša višina sofinanciranja:

  • 70 evrov na žival za nakup telet mesne pasme (za isto žival se lahko dobi finančno pomoč le enkrat);
  • 1000 evrov na kmetijsko gospodarstvo za nakup licenciranega bika mesne pasme, pri čemer je isto kmetijsko gospodarstvo do pomoči upravičeno enkrat na dve leti;
  • 200 evrov na žival za nakup brejih plemenskih telic in krav mesne pasme do starosti petih let, pri čemer je obvezna nadaljnja reja 5 let, razen v primeru višje sile.

Najvišji skupni znesek za nakup plemenskih živali mesne pasme znaša 1.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo. Do sofinanciranja so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine in na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 goveje živali. Sofinanciran je nakup živali od 1. 12. 2020 naprej.

Več na: https://obcina.velike-lasce.si/si/spodbujanje-razvoja-kmetijstva-in-podezelja

Trobla Velike Lašče | Možno sofinanciranje nakupa govejih živali mesne pasme

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih