Trobla Velike Lašče | Napis

Splošni osebni podatki:

zakrajsek

Ime, priimek: 
Matjaž Gruden

Starost: 
58 let

Izobrazba in poklic, ki ga opravljate? 
Univ. dipl. inženir geodezije, informatik v zasebni družbi (za preživetje), kulturnik in direktor občinskega javnega zavoda (za dušo).

Od kod prihajate? 
Od rojstva živim v Velikih Laščah; oče je (bil) iz Dvorske vasi; dekliški priimek mame je eden najstarejših v Velikih Laščah

 

Predstavitvena vprašanja:

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Po skoraj 20 letih delovanja v občinskem svetu je prišel čas, da se preizkusim še v vlogi župana. Odločitev je povezana tudi z dejstvom, da se izvedbo nekaterih nujnih projektov obljublja (s figo v žepu) že od ustanovitve občine.

Kakšna bi po vašem mnenju morala biti strategija razvoja Občine Velike Lašče?

Temelj vsake uspešne družbe so urejeni vrtci, šole in zdravstvo, vodna preskrba in prometne povezave. V občini imamo izjemno prepoznavne grad Turjak in Trubarjevo domačijo, literarne može, Gradež s sušilnico sadja in gostilno Pri Kuklju. »Zaspani« pa smo pri pridobivanju državnih in evropskih financ in posledično ustvarjanju novih delovnih mest. Upravna enota Ljubljana nas »ubija« s svojo pregovorno hitrostjo; preselitev pod okrilje UE Ribnica je zastala. Z Ljubljano in sosednjimi občinami skoraj ne sodelujemo in smo tam neprepoznavni. Tudi naše neokrnjene narave (z neizkoriščenim potencialom pohodnih, kolesarskih in konjeniških poti, Mišje doline z mokrišči in redkimi habitati, Rimskega zidu, Rutarske planote, kraških pojavov, razglednih vrhov in sakralne dediščine) ne pozna skoraj nihče. Imamo turistično neizkoriščen potok Rašica; prav tako ne znamo s pomočjo odpiranja malih gospodarskih družb izkoristiti izjemne kvalitete doma pridelanih dobrin (mesni in mlečni izdelki, kmetijski, čebelarski in izdelki iz lesa). Skoraj nimamo prenočitvenih kapacitet. Povsem je neizkoriščen potencial Rašice, ki je skupaj s Puconci in Ljubljano del mreže »evropskih protestantskih mest«. Dokument obstoječe občinske turistične strategije z blagovno znamko »Velikolaška« te usmeritve sicer že vključuje, vendar jih je potrebno dejansko uresničiti in dopolniti še s strategijo gospodarskega razvoja občine.

Kateri so ključni problemi našega okolja?

To, da nimamo celovito urejenega ravnanja z odpadnimi vodami (kanalizacija in male čistilne naprave), je svojevrstna sramota. Problem zna biti pridobitev dodatnih sredstev, saj EU počasi zaključuje sofinanciranje teh projektov, ker bi moralo biti to vsaj v urbanih okoljih preprosto že urejeno. Že dolga leta je načrtovana velikolaška cestna obvoznica, ki bi jo bilo potrebno končno umestiti v prostor (zadnja varianta čez degradirane gozdne površine sploh ni slaba), predvsem pa pospešiti izgradnjo in dostop do Ljubljane z agresivnim pritiskom naše in občin Kočevje, Ribnica, Dobrepolje, Ig in Škofljica. Problemi so z zagotavljanjem denarja za gradnjo in obnovo lokalnih cest; pojavljajo se težave z vodno preskrbo. Na voljo je zgolj ena trgovska mreža; ni urejenega sistemskega financiranja gasilstva; ni prostorov za starejše občane in mladino. V centru Velikih Lašč še vedno deluje klavnica. Nujno je aktivno sodelovanje občine in vodstva KZ, saj sta lokaciji sedanje klavnice in stare upravne zgradbe KZ izjemni za dom ali dnevno varstveni center za starejše občane, mladinski kulturni center in različne servisne dejavnosti.

Kako bi se lotili izboljšanja pomanjkljivosti oz. kako bi odpravili težave?

Zagovarjam idejo poklicnega župana s polnim delovnim časom ter  projektno vodenje in sodelovanje vseh, ki kaj znamo. Načrtujem dodatne  svetovalce glede na posamezni projekt ter redne javne razprave o delu občine.

Kakšne so vaše vodstvene izkušnje?

Več kot 30 let sem na svojem delovnem mestu zadolžen za vodenje projektov. Pet let sem bil nepoklicni direktor nekdanjega JZ Trubarjevi kraji; direktor sem tudi od ponovne ustanovitve zavoda v letu 2020. Že šesto leto sem predsednik slovenskega protestantskega društva; letos sem za eno leto prevzel še vodenje Lions kluba Ribnica.

Kdo vas podpira pri županski kandidaturi?

Žena (kar je najpomembnejše), družina, prijatelji. Glede na prispevane podpise v podporo moji neodvisni kandidaturi tudi številni naši občani. V političnem smislu pa še stranke Gibanje Svoboda, NSi in SLS.

Kaj je vaše vodilo v življenju oz. kakšen je vaš življenjski moto?

Prosto po Trubarju: izobrazba (znanje), samostojno in neodvisno razmišljanje ter osebna odgovornost za svoja dejanja. Predvsem pa: »Kulturno. Z vsemi!«

 

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih