Trobla Velike Lašče | Napis

Po precej naporni "birokratski vojni" smo izredno veseli, da smo lahko končno začeli z gradnjo prepotrebnega vodohrana Podstrmec. Le-ta bo armiranobetonske izvedbe s kapaciteto približno 100 m3, kar pomeni, da bo znatno pripomogel k stabilnosti Velikolaškega vodovodnega sistema, ter omogočil boljšo požarno varnost v dolini Karlovice.

Obsežna sanacijska dela na vodovodnem omrežju v Rutah so v sklepni fazi; v kratkoročnem načrtu je tudi izgradnja manjšega vodohrana na Veliki Slevici ter pred prihodom zime še izdelava nove vrtine v Turjaku.
Zelo aktivni smo na področju cestne razsvetljave. Nedavno je bila končana celostna obnova osvetlitve cerkve na Velikem Osolniku, ki je bila zaradi dotrajanosti že dlje časa nedelujoča. Trenutno posodabljamo sistem osvetlitve v Velikih Laščah, Retjah, Karlovici ter Rašici; v načrtu je tudi dodatna osvetlitev križišča v naselju Gradež, kjer otroci šolski avtobus čakajo na neosvetljenem mestu. Ob križišču nameravamo v kratkem postaviti tudi novo avtobusno postajališče.

Asfaltiranje cest je za letos praktično zaključeno. Dokončana sta dva odseka v Osredku, do nedavnega gozdna cesta Ulaka - V. Slevica v celoti ter odseka na Kukmaki in v Laporjah. Preoblačenje bele makadamske ceste v sivi asfalt je predvsem v bolj poseljenih območjih v logističnem smislu pogosto stresen projekt. Tudi letos ni bilo nič drugače. Ob tem velja izpostaviti nesebično pomoč predsednikov krajevnih odborov ter predstavnikov vasi pri urejanju soglasij in se zahvaliti lastnikom zemljišč in objektov ob navedenih odsekih. Izkazanega je bilo mnogo razumevanja, medsebojnega sodelovanja med vsemi deležniki ter ob koncu iskreno zadovoljnih nasmehov, kar je nedvomno tudi cilj nas vseh.

V letošnjem letu smo znatno povečali sredstva na področju vzdrževanja cest. Le-te so predvsem na manj frekventnih območjih v precej slabem stanju, zato je njihova sanacija že samo s stališča varnosti nujna. Ponekod so asfalti tako dotrajani, da onemogočajo normalno izvajanje zimske službe. To je razlog, da bomo v prihodnjih letih morali nameniti več pozornosti sanaciji obstoječih asfaltov, dasiravno bo zato kak neasfaltiran del ceste moral - še kako leto počakati. Žal imamo zaradi izredno velikega števila naselij in posledično tudi obsežne pripadajoče infrastrukture glede na velikost naše občine premalo sredstev, da bi lahko ugodili vsem željam in pričakovanjem po novih asfaltiranih površinah.

komunala oktober 1komunala oktober 2komunala oktober 5komunala oktober 6

komunala oktober 3komunala oktober 4

V sklepni fazi je tudi celostna sanacija mostu v Kaplanovem, ki je bila neizogibno nujna, saj je voda predvsem v obdobju večjih padavin povsem denudirala mostni temelj. Tega smo učvrstili, s skalometom, zavarovali vhodna mostna krila ter izdelali nova robna mostna venca.
Ponovno opozarjamo na občinski razpis subvencioniranja vgradnje malih čistilnih naprav. Rok za prijavo je 30. november. Sredstva so še na voljo; vse potrebne podatke lahko pridobite na spletnih straneh občine.

Roman Viršek, občinska uprava

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih