Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je 21. decembra 2023 sestal na 9. redni seji. Na dnevnem redu je bilo 13 točk. Po sprejetju zapisnika 8. redne seje in 7. dopisne seje so predsedniki odborov in komisij predstavili poročila o svojih sejah.

V nadaljevanju je Občinski svet potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Velike Lašče za leto 2024 in Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče. S sprejetjem sklepa je bila določena nova cena vode, ki za 4-člansko gospodinjstvo s povprečno porabo pitne vode 12 m3 pomeni zvišanje mesečnega računa za približno 8 EUR. 

Sledilo je soglasno sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče, s katerim se komunalni prispevek poviša za 15 %. Nato so občinski svetniki sprejeli še Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Velike Lašče, s katerim se zmanjša razlika med I. in IV. območjem. 

V nadaljevanju je Občinski svet soglasno sprejel Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2024 in Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2025, Sklep o določitvi odgovornih oseb za upravljanje z vaškim vodovodom Dolščaki in Adamovo-Kaplanovo-Podsmreka ter plačilo analiz pitne vode za omenjena vodovodna sistema in Soglasje k Statutu javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji. Občinski svet je soglasno sprejel tudi sklep, da se etažnim lastnikom objekta Mohorje 6 na parceli št. 348/2 k. o. 1714 Selo pri Robu ne podeli stavbne pravice za namen legalizacije objekta. Sledilo je obravnavanje vlog občanov za odkup in zamenjavo zemljišč. 

Za konec je občinski svet obravnaval problematiko projekta 3A razvojne osi in sprejel sklep, ki bo poslan vladi in državnim organom kot poziv za nadaljevanje projekta 3A razvojne osi. Potem so nekateri občinski svetniki zastavili vprašanja oziroma podali različne pobude. Sejo je zaključil župan s svojim poročilom o tekočih dogodkih.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih