Trobla Velike Lašče | Napis

Stavba Glasbene šole v Velikih Laščah tik pred zaključkom celovite energetske prenove.

V sklopu celovite energetske prenove stavbe Glasbene šole v Velikih Laščah je bila v letošnjem letu izvedena druga faza del – prenova toplotnega ovoja stavbe. Prvi korak energetske sanacije je bil izveden s prenovo strehe v letu 2020. Zamenjana je bila strešna kritina, vgrajeno dodatno strešno okno in nameščena toplotna izolacija. To je bil pomemben ukrep v smeri preprečevanja toplotnih izgub. Stavba se ogreva z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ki trenutno velja za enega najdražjih energentov. Zato je v smeri celovite energetske prenove kot zadnja faza predvidena tudi zamenjava načina ogrevanja oz. energenta. V izdelavi je projekt nove kotlovnice na lesno biomaso s pripadajočim toplovodnim omrežjem, ki bo ogrevala stavbe osnovne šole, vrtca, športne dvorane in glasbene šole. Izgradnja kotlovnice je predvidena že v naslednjem letu.

Pri izvedbi prenove toplotnega ovoja smo sodelovali s podjetjem Blesk 2 d. o. o., ki je v okviru zbiranja ponudb podal najnižjo ceno. Izvedena so bila različna pripravljalna, zemeljska dela, rušitvena in zidarska dela (rušitev starega dimnika, zamenjava okenskih polic, odbijanje dotrajanega fasadnega ometa, odstranitev okrasnega delilnega zidca …). Stavba je v celoti obložena s 16 cm debelo toplotno izolacijo. Novi okrasni delilni zidci so izdelani v dimenziji in modelu starih, prav tako šivani vogali. Eden od pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bil tudi ohranitev kamnitega vhodnega portala v liniji fasade, zaradi česar je bil potreben njegov premik. Vsa dela v zvezi s prestavitvijo portala (demontaža kamnitih elementov, čiščenje in injektiranje razpok …) je izvedlo podjetje Gnom d. o. o..

Pričakujemo, da bomo z izvedeno prenovo fasade lahko kandidirali za nepovratna sredstva Eko sklada takoj, ko bo objavljen nov javni poziv.

Uporabniki stavbe so s prenovo že zadovoljni; prostori so toplejši. Ocenjujemo, da bo strošek ogrevanja bistveno nižji. Povprečni strošek energenta, potrebnega za ogrevanja stavbe pred prenovo, je znašal 6.460,00 EUR na leto. Po prenovi in priklopu stavbe na novo kotlovnico na biomaso naj bi ta strošek znašal le 1.220,00 EUR na leto.


Foto: Nina Tekavec (slike 1-5), Andreja Bahar Muršič (slika 6)

Gre za avtentično ohranjeno stavbo s številnimi arhitekturnimi elementi, ki izhajajo iz časa njenega nastanka z nedvomno bogato socialno zgodovino. Stavba je nadstropna, 3-krat 6-osna z vhodom v srednji osi glavne fasade. Stavba je bila kot zidana hiša vrisana že na karti Franciscejskega katastra v 20. letih 19. stoletja. Pravkar končana obnova fasade, kjer so bile v pritličju najdene poslikave v poznobaročnem slogu in prvotna mala kvadratna okna, je razkrila, da je stavba na tem mestu stala vsaj v drugi polovici 18. stoletja, morda pa še prej. Nedvomno je bila hiša v zgodovini večkrat preurejena in je današnjo podobo dobila po celoviti prenovi ob koncu 19. stoletja, o čemer pričajo številni ohranjeni arhitekturni elementi in letnica 1896 na kamnitem portalu vhoda. Glede na okoliško pozidavo sklepamo, da je bilo šele ob koncu 19. stoletja nadzidano nadstropje. Preurejeno je bilo obokanje pri vhodu in manjša, kvadratna baročna okna so bila zamenjana z večjimi pravokotnimi, ki so bila – v skladu s tedanjo maniro – osno simetrično razporejena po fasadi. Od tedaj večjih gradbenih predelav, ki bi se odražale na zunanjem videzu stavbe, razen zmanjšanja in zazidave nekaj okenskih odprtin, izgradnje prizidka ob zadnji fasadi in frčade na strehi ni bilo.

Ker je stavba v območju enot kulturne dediščine Velike Lašče – Vaško jedro (EŠD 15946), smo za projektne pogoje zaprosili pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana. Obnovitvena dela je spremljala odgovorna konservatorka ter nadzorovala skladnost z izdanimi pogoji. Nepričakovano najdbo poslikav na vogalih pritličja stavbe so strokovnjaki uspeli prerisati in tako ohraniti vzorec. Del poslikav na čelni fasadi bo v prihodnjih mesecih tudi rekonstruiran.

Obnova je skoraj končana. Do končnega izgleda stavbe nas loči le še nekaj manjših: del izvedba poslikav, vgradnja novega vzorčnega okna z lesenimi polkni na mestu predhodnega, barvanje ograj … Sledila bo ureditev okolice in posodobitev otroškega igrišča.

Nika Perovšek, občinska uprava
(v sodelovanju z Andrejo Bahar Muršič, ZVKDS)

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih