Trobla Velike Lašče | Napis

Dober mesec je minil, odkar sem tudi uradno prevzel vodenje naše občine. Od prvega januarja letošnjega leta pa sem zaposlen kot poklicni župan. V tem času sem še bolje spoznal način delovanja občinske uprave ter vseh ostalih akterjev, med katerimi so tudi različni pogodbeniki, ki delajo za našo občino. Ker sem bil v prejšnjem mandatu svetnik in dobra tri leta podžupan, lahko rečem, da sem kar nekaj izkušenj glede delovanja in vodenja občine že imel.    

Trobla Velike Lašče | Matjaz HocevarPo novem letu sem bil prisoten na občnih zborih različnih društev. Srečal sem se tudi s predstavniki civilne zaščite, direktorjem JZ Trubarjevi kraji, predstavnico Turizma Ljubljana, predsednikom Občinske športne zveze, koncesionarjem za pitno vodo, direktorjem ZD Ribnica, predstavniki Elektra Ljubljane, projektantoma nove šolske kuhinje ter kotlovnice … Govorili smo o načrtih, rešitvah ter o načinu dela za prihajajoče obdobje. Idej in izzivov je veliko, le financ je premalo, da bi lahko ustregli vsem projektom ter željam.

Imeli smo tudi dve seji občinskega sveta. Prva seja je bil ustanovna; potrdili smo mandate novim izvoljenim svetnikom in novoizvoljenemu županu. Na drugi seji je občinski svet potrdil odbore in komisije za nadaljnja štiri leta. Sestal se je že tudi nadzorni odbor. Člani nadzornega odbora so izvolili predsednika in se dogovorili za termin naslednje seje, na kateri bodo sestavili plan dela za leto 2023. V zadnjem tednu januarja bomo z občinskim svetom imeli kolegij župana, na katerem bo glavna tema rebalans proračuna za leto 2023. Poizkušali bomo najti nekakšen kompromis, da bo rebalans proračuna zadovoljil apetite vseh. Nato bo moja naloga predstaviti rebalans proračuna vsem občinskim odborom. In če bodo odbori potrdili predlog rebalansa, ne vidim ovir, da ta v drugi polovici februarja na občinski seji ne bi bil sprejet.

Ena izmed težav tako v finančnem kot izvedbenem smislu je oskrba s pitno vodo. Pitne vode v občini je zaenkrat še dovolj, vendar bo potrebno vložiti veliko finančnih sredstev za obnovo dotrajanih vodovodnih omrežjih ter za pridobivanje novih vodnih virov. Visoka prioriteta je obnova vodovodnega omrežja za Turjak ter Prilesje – Dvorska vas – Mala Slevica. Z upravo in občinskim svetom moramo nujno najti nekakšen kompromis glede tega, kako se bomo lotili teh finančno zelo zahtevnih projektov. Novo vodno vrtino bomo v kratkem potrebovali tudi za vasi na Rutarski planoti. Zavedam se, da imamo asfaltne ceste v slabem stanju, a ko se odločaš med pitno vodo ter asfaltom, je odgovor najbrž jasen. Februarja bo objavljen tudi ponovni razpis za kotlovnico pri OŠ v Velikih Laščah. Upam, da bodo prijavitelji tokrat nekoliko bolj usmiljeni glede cen za izvedbo del tega projekta. Za novo šolsko kuhinjo v centralni šoli v Velikih Laščah je potrebno dokončati PZI (projekt za izvedbo del) ter se dogovoriti za logistične rešitve v zvezi z lokacijo začasne nadomestne kuhinje. Projekt nova šolska kuhinja bo velik finančni zalogaj za občinski proračun in računam tudi na to, da se kje pojavi kakšen razpis za nepovratna finančna sredstva. Ravno zaradi omenjenih težav bomo gradnjo nove šolske kuhinje prestavili v leto 2024.

Moja želja je bila, da uvedemo štipendije za deficitarne poklice ter nadarjene dijake. Z novim šolskim letom bomo tako v ta namen podelili 6 štipendij. Povečali bomo tudi sofinanciranje za nakup šolskih potrebščin. Nujno potrebujemo tudi nov kombi za prevoz šolskih otrok. Povečanja finančnih sredstev za nakup opreme in vozila bodo deležni tudi gasilci. DOD Gradež bo letos končno dobil težko pričakovani prizidek k sušilnici suhega sadja. Prizidek bo služil kot nekakšna klubska soba, v kateri bodo člani društva ustvarjali. Vse to se bo uresničilo, če bomo skupaj z upravo ter svetniki našli skupni jezik pri sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2023. Še kako dobro se zavedam, da je občinski svet najvišji organ ter posledično tudi odločevalec v občini. Eno glavnih vodil župana je, da ima vzpostavljen dober odnos ter komunikacijo z občinskim svetom, odbori ter občinsko upravo. Če tukaj ni prave komunikacije in sodelovanja, je marsikatera stvar lahko zelo otežena ali celo neizvedljiva.

Na temo prenove Turjaškega gradu smo imeli sestanek na Ministrstvu za kulturo. Potrebno je spremeniti OPN (občinski prostorski načrt), da se prenova gradu sploh lahko izvede. V mesecu ali dveh bo znanih več podrobnosti. Udeležil sem se tudi srečanja Skupnosti občin Slovenije. Z župani sosednjih občin smo imeli regijsko srečanje v Kočevju. S sosednjimi občinami se moramo povezovati ter sodelovati, saj imamo veliko skupnih projektov, kot so obvoznica, kolesarske povezave, zdravstvo idr.

Podžupanjo ali podžupana, ki si ga izberem izmed svetnikov, bom imenoval v mesecu marcu. Do takrat pa se bom sestal s kandidati, ki so po mojem mnenju primerni za to funkcijo.

Zavedam se, da me čaka veliko dela in da ne bo nikoli dovolj financ za vse naše in vaše želje. Za nekatere bom ljudski in dostopen župan, ki mu je mar za našo občino ter občane. Za druge bom zopet le mehanik, ki rad zahaja po gostilnah. Sam pa vem, da bom deloval kot most med občani in občinsko upravo, saj je to osrednja naloga župana. In zelo sem ponosen, da živim v naši občini.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih