Trobla Velike Lašče | Napis

Župan -Zagnano v 2024Prvo leto tega mandata je končano. Z optimizmom zrem v novo leto, v katerem smo si zadali konkretne načrte oziroma projekte, ki jih bomo glede na finančne zmožnosti tudi izpeljali. Za izpeljavo teh načrtov sta bila konec decembra na občinskem svetu soglasno sprejeta proračuna za leti 2024 in 2025. 

Kmalu bomo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje prizidka kuhinje in renovacijo starega dela OŠ v Velikih Laščah. To bo finančno in tehnično najzahtevnejši projekt v tem mandatu. Poleg tega smo se prijavili na razpis fundacije za šport za prenovo igrišča pri OŠ Primoža Trubarja. Če bomo na razpisu uspešni, bomo s prenovo igrišča pričeli že letos poleti med šolskimi počitnicami. Hkrati poteka proces pridobivanja uporabnega dovoljena za novo kotlovnico, ki bo na sekance ogrevala osnovno šolo, telovadnico, vrtec in prostore glasbene šole v Velikih Laščah. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bomo izdelali končno poročilo in vložili zahtevek za pridobitev s sklepom že dodeljenih nepovratnih sredstev Eko sklada. 

Poleg tega smo povišali sofinanciranje za nakup šolskih potrebščin za šoloobvezne otroke. Od septembra naprej imajo vsi otroci, ki obiskujejo vrtec v naši občini, na voljo brezplačne plenice. Uvedli smo tudi štipendije za deficitarne poklice ter za nadarjene študente in dijake. Letos smo podelili prvih 6 štipendij.

Letos imamo v načrtu začetek večje prenove zdravstvene postaje v Velikih Laščah. V pripravi je tudi projekt vzpostavitve Dnevno varstvenega centra za starejše na Karlovici, ki ga bomo prijavil na razpis LAS-a. Napeli bomo vse sile, da bomo že jeseni pričeli z izvajanjem dnevnega varstva starejših. 

Dejstvo je, da se je v preteklih letih premalo vlagalo v vodovodna omrežja in vodne vrtine, zato bomo v tem letu tej problematiki namenili veliko energije, časa in sredstev. Trenutno čakamo na odobritev sofinanciranja vodovodnega odseka Prilesje – Dvorska vas – Mala Slevica. Takoj, ko prejmemo sklep, bomo objavili javno naročilo za izvedbo del. Podpisali smo pogodbo za novo vodno vrtino za Rutarsko planoto. Izvedba del se bo začela takoj, ko bo to omogočalo vreme. Pričeli smo z obnovo vodovodnega odseka od Stop proti Robu; letos bomo obnovili še preostali del omenjenega vodovodnega odseka. Po dolgih letih čakanja ima vas Gradišče pri Robu končno nov vodovodni sistem s hidrantnim omrežjem.

Aktivni bomo še na številnih drugih projektih. Tako bo po vseh zapletih do konca meseca marca končan prizidek (leseni objekt) k sušilnici sadja na GradežuOb koncu šolskega leta bodo gasilci PGD Velike Lašče v svojo garažo pripeljali novo gasilsko cisterno GVC 2. Če bodo vsi vpleteni deležniki za to (predvsem z dajanjem soglasij), nameravamo nadaljevati z urejanjem varne poti v šolo, kar pomeni dokončanje pločnika na relaciji Gradež – Turjak, urejanje avtobusnih postajališč in omejitev hitrosti ter ureditev prometne signalizacije na nevarnih odsekih.

Čeprav pri več kot 150 kilometrih občinskih cest ni videti, smo doslej vložili ogromno denarja za vzdrževanje in obnovo cest. Zavedam se problematike naših cest, zato smo že v letošnjem proračunu namenili več sredstev za asfaltiranje. A treba se je zavedati finančnih omejitev. Če bi namreč hoteli v 12 letih obnoviti vse naše že asfaltirane ceste, bi vsako leto potrebovali skoraj 2 milijona evrov samo za ta namen, torej skoraj polovico proračuna na leto le za asfaltiranje.

V preteklem letu smo po moji oceni naredili kar precejšne premike, kar se tiče načrtovanja dolgoročnih projektov. Med te zagotovo spada nakup zemljišča za športni park. Z Ministrstva za kulturo je prišla dobra novica, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje za celovito obnovo gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami. Dela se bodo pričela v mesecu avgustu in morajo biti končana najkasneje do konca junija 2026. 

Končno smo dobili tudi najemnika za lokal na Turjaku, ki bo odprl svoja vrata najkasneje konec meseca marca. Povečali smo tudi sredstva za sofinanciranje programov v malo gospodarstvo, kar bo pripomoglo k podjetniški klimi v občini. Veseli me tudi, da smo v dobrih odnosih s sosednjimi občinami oziroma župani in županjami, kar bo okrepilo gospodarske, kulturne in druge odnose med občinami.

Organizirali smo tudi dobrodelni koncert za pomoč ob poplavah. Zbrani znesek smo namenili občini Ljubno ob Savinji. Od občanov zbrani znesek na božično-novoletnem koncertu  smo namenili OŠ Ljubo Šercer v Kočevju in družini z Rašice, ki jim je požar uničil dom. Še enkrat iz srca hvala vsem donatorjem, prostovoljcem, nastopajočim in vsem, ki ste pomagali na kakršenkoli način. Ko je potrebno, znamo stopiti skupaj in na to sem izredno ponosen. Čeprav smo zakorakali, vam želim predvsem zdravo, mirno ter uspešno leto 2024.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih