Trobla Velike Lašče | Napis

V tem mesecu smo praznovali Trubarjev dan, zaradi česar je 8. junij tudi občinski praznik. Tokrat je sicer potekal v duhu 100. obletnice smrti še enega našega veljaka Josipa Stritarja, ki je nekoč zapisal: Človek ne vidi samo sebe na svetu; brat mu je, kdor nosi njegovo podobo. Vesel ne more biti sam, če vidi brata trpeti. Ve, da če njemu pomaga, sebi pomaga.

Po dobrega pol leta županovanja se z zapisanim ne bi moral bolj strinjati. Z občinsko upravo ter občinskimi svetniki smo pripravili in sprejeli rebalans proračuna za leto 2023, ki je temelj vseh naših aktivnosti. Podpisali smo pogodbo z izvajalcem del za novo kotlovnico pri OŠ v Velikih Laščah, ki bo povezovala vrtec, telovadnico, osnovno šolo ter glasbeno šolo. Dela se bodo začela že v juliju. V teku je tudi projekt za izvedbo del (PZI) nove šolske kuhinje pri OŠ v Velikih Laščah, o čemer boste več izvedeli na naslednjih straneh Troble. Podpisali smo pogodbo z izvajalcem del za prizidek k Sušilnici sadja na Gradežu. Zaključena je celovita obnova igrišča in tudi ureditev vaškega središča – Spominskega parka v Dvorski vasi. Konec meseca aprila smo končno pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega vodovodnega odseka Mala Slevica – Dvorska vas – Podkraj in Prilesje. Če uspemo na razpisu za sofinanciranje, se nam za izgradnjo tega vodovoda obeta približno 50 odstotkov nepovratnih finančnih sredstev, zato bomo z izvedbo del pričeli spomladi naslednje leto. Z malo sreče bomo še letos začeli s pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za dva nova vodovodna odseka. Prvi bo Veliki Osolnik – Turjak in pa drugi Ulaka – Velike Lašče. Za ta dva odseka moramo najti finančna sredstva in ju pripraviti do te mere, da bosta izpolnjevala pogoje novega razpisa za sofinanciranje. V kratkem pa bomo začeli tudi z vrtanjem nove vodne vrtine za Rutarsko planoto.

Po nekajmesečni zamudi je končno odprt nov (začasni) zbirni center v industrijski coni Ločica na Turjaku. Za dokončno ureditev zbirnega centra potrebujemo še približno 1,5 milijona evrov. To je za našo občino velik finančni zalogaj, ampak verjamem, da bomo s skupnimi močmi zbirni center zgradili do konca še v tem mandatu. Ureja pa se tudi vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za poslovno cono Ločica – stari del in pa vsa potrebna dokumentacija za komunalno opremljenost novega dela omenjene poslovne cone. Nameravamo tudi osvežili spletno stran občine, da bo še lažje dostopna, pregledna in razumna za občane. V teh dneh smo pričeli tudi z uporabo mobilne aplikacije SION. Podpisali smo pogodbo z radijem Zeleni val. Vsa društva, ki delujejo v občini, imajo na omenjenem radiu brezplačna oglaševanja za dogodke ter prireditve. Od države (ministrstva za zdravje) smo prejeli dobrih 360.000 EUR nepovratnih finančnih sredstev za prenovo zdravstvenega doma v Velikih Laščah. Sredstva so razpisana v faznih sklopih do konca leta 2028. Čez poletje bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo za popis del ter se nato odločili kako, kdaj in v koliko sklopih bomo začeli z izvedbo del.

Vse to ne bi bilo možno brez sodelovanja vseh deležnikov; med njimi so gotovo občinski svetniki, s katerimi smo se sestali na petih rednih in petih dopisnih sejah. Vseskozi so delovali tudi občinski odbori in komisije. Od prvega marca pa mi pri različnih obveznostih pomaga tudi podžupan Dejan Zakrajšek, ki se vam je predstavil v marčevski številki Troble.

V duhu Stritarjevega zapisa poteka tudi medobčinsko sodelovanje in podpiranje. V tem času sem spoznal praktično vse župane sosednjih občin in prav vsi smo mnenja, da moramo na lokalnem nivoju tesno sodelovati, predvsem pa, da moramo ločiti lokalno in državno politiko. Ko se skupaj združi več lokalnih skupnosti – občin, je mogoče na državni ravni uskladiti marsikaj, bodisi v infrastrukturi, gospodarstvu, kmetijstvu, kulturi, športu … Sodelovanje, povezovanje in razumevanje potreb drugih je edini ključ, ki vodi do uspeha in lepšega življenja za vse.

Z župani in županjami od Osilnice do Škofljice smo imeli precej sestankov glede 3. A razvojne osi od Ljubljane do Petrinje. Za koordinatorja smo soglasno potrdili župana Ribnice Sama Pogorelca. Na to temo smo tudi že imeli sestanek na Direkciji za infrastrukturo – DRSI. Župan Škofljice Primož Cimerman (intervju z njim je v nadaljevanju Troble) je na Lavrici organiziral srečanje s predstavniki pristojnih ministrstev, direkcij in agencij predvsem s fokusom na rešitev prometne situacije na Škofljici. Z ostalimi župani in županjami od Osilnice do Škofljice smo se dogovorili, da bomo nenehno izvajali pritisk na pristojna ministrstva, da se projekt 3. A razvojne osi premakne z mrtve točke, najprej pa je treba najti rešitev mimo Škofljice in Lavrice.

Zavedam se, da nas čaka še veliko neprespanih noči, ampak s skupnim sodelovanjem, podpiranjem in razumevanjem bomo lahko prestopili marsikatero oviro, ki nam bo na poti. Vem tudi, da finančnih sredstev ne bo nikoli dovolj, da bi uresničili vse naše in vaše želje, vendar se bomo skupaj z občinsko upravo, občinskim svetom in odbori trudili po najboljših močeh.

Pričele so se šolske počitnice. Ob tem naj čestitam vsem šolarjem za uspešen zaključek šolskega leta; mnogo vas je doseglo tudi lepe uspehe na različnih državnih in regijskih tekmovanjih, na kar smo vsi zelo ponosni.

Od šolarjev pa se ne bomo še povsem poslovili, saj je v prvem tednu julija organizirano počitniško varstvo otrok od 1. do 4. razreda osnovne šole. Ker je zanimanja za počitniško varstvo tudi pri starejših učencih veliko, bomo drugo leto organizirali varstvo oziroma različne aktivnosti tudi za starejše učence. Naj izkoristim priliko in pohvalim podžupana ter njegovo ekipo tako z občinske uprave kot z Javnega zavoda Trubarjevi kraji, ki so v rekordnem času pripravili program in vso potrebno dokumentacijo za izvedbo počitniškega varstva. Posebna zahvala gre tudi vsem društvom, ki so pristopila in prav tako pomagala, da bodo otrokom pričarali lepe počitnice. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli, da smo skupaj organizirali občinski praznik. Še enkrat čestitam tudi vsem prejemnikom občinskih nagrad in pohval.

Vsem šolarjem, ki odhajate na zaslužene počitnice, želim, da jih kar najbolje in predvsem aktivno izkoristite. Občankam in občanom pa želim lepo in mirno poletje.

Matjaž Hočevar

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih