Trobla Velike Lašče | Napis

trobla županZa nami je občinski praznik, ki je na dogodke po občini privabil številne občane in druge goste. Slavnostna akademija in podelitev občinskih priznanj je bila priložnost tudi za pogled nazaj in predstavitev vizije prihodnosti.

Občina Velike Lašče praznuje 30. letnico obstoja. Na prvi ustanovni seji Občinskega sveta, ki je potekala 21. decembra leta 1994 je bil potrjen mandat takratnemu Občinskemu svetu in takratnemu prvemu županu Občine Velike Lašče Milanu Tekavcu.

Našo občino sta od ustanovitve naprej vodila poleg že omenjenega prvega župana Milana Tekavca še Anton Zakrajšek in Tadej Malovrh. Na zadnjih lokalnih volitvah pa ste volivci in volivke vodenje naše Občine zaupali meni. 

Vsi trije omenjeni nekdanji župani, skupaj z vsemi nekdanjimi občinskimi svetnicami in svetniki ter zaposlenimi v občinski upravi, imajo zasluge za prepoznavnost in razvoj Občine Velike Lašče, ki se s ponosom predstavlja tudi kot zibelka slovenske kulture. Še kako smo ponosni na naše velike rojake, Primoža Trubarja, Frana Levstika, Josipa Stritarja, Jožeta Javorška in Ivana Puclja. Ni naključje, da praznujemo ravno na današnji dan, na »dan knjige in kulture«. 8. junij je namreč tudi rojstni datum Primoža Trubarja. 

Od ustanovitve občine naprej je bilo narejenega veliko. Zgrajeni so bili nov vrtec in telovadnica v Velikih Laščah ter nova podružnična šola z vrtcem na Turjaku. V starem vrtcu v Velikih Laščah imamo oddelek glasbene šole iz Ribnice. Imamo tudi svoje občinsko glasilo Trobla, ki v svojem imenu skriva takratne krajevne skupnosti Turjak, Rob in Velike Lašče, iz katerih je nato tudi nastala sedanja občina. Danes imamo deset krajevnih odborov, ki so na nekakšen način podaljšana roka sodelovanja med občino in občani. Večina občinskih cest ima asfaltno prevleko; na nevarnih cestnih odsekih so bili zgrajeni in ustrezno osvetljeni pločniki za pešce; oskrba s pitno vodo je zagotovljena po vsej občini. 

Naša občina se ponaša z veliko naravnimi in kulturnimi danostmi. Med drugim imamo najvišji slap na Dolenjskem – Kobilji curek, Bajdinške slapove, Sušilnico sadja na Gradežu, Trubarjevo domačijo in tudi grad Turjak, ki je v lasti države in – če bo vse potekalo po načrtih – se bo grad pričel celovito prenavljati že čez dva meseca. 

Z namenom izboljšanja turistične ponudbe je bil v letu 2020 ponovno ustanovljen Javni zavod Trubarjevi kraji, ki poleg turizma pokriva tudi področje kulture. 

V obdobju vodenja občine, ki ste mi ga zaupali, smo aktivno pristopili k delu na vseh področjih. 

Osnovna šola, vrtec, telovadnica in glasbena šola se od novega leta naprej ogrevajo preko skupne novo zgrajene kotlovnice na lesno biomaso – sekance. Projekt smo prijavili na aktualni javni razpis ter zanj pričakujemo delež nepovratnih sredstev.

Celostno smo obnovili športno igrišče v Dvorski vasi ter pridobili gradbeno dovoljenje in potrebna soglasja za rekonstrukcijo in prenovo športnega igrišča v Velikih Laščah, za katerega imamo odprt razpis za izbiro izvajalca del. Obetamo si tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V tem mandatu načrtujemo tudi obnovo športnega igrišča na Turjaku. Preko razpisa za sofinanciranje, ki ga pripravi Fundacija za Šport, bomo prijavili prenovo parketa v telovadnici. 

Povečali smo financiranje delovanja gasilskih društev in gasilske zveze. Zagotovili smo finančna sredstva za nakup nove gasilske cisterne za PGD Velike Lašče, ki bo dobavljena konec tega meseca.

Uvedli smo občinske štipendije za deficitarne poklice ter nadarjene dijake in študente; povečali smo denarna sredstva za nakup šolskih potrebščin. Še naprej bomo preko občinskih razpisov in točkovanj nudili finančno podporo številnim društvom in klubom. 

Za programe pospeševanja razvoja malega gospodarstva ter ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v naši občini smo v lanskem letu z občinskega proračuna namenili največ sredstev do sedaj. 

Še naprej bomo nudili tudi finančno pomoč ob rojstvu otrok, ki bodo imeli stalno prebivališče v naši občini. 

Po več letih je bil končno dokončan prizidek skeletne gradnje k sušilnici sadja na Gradežu. 

V izdelavi imamo načrt in popis del za prenovo zdravstvene postaje v Velikih Laščah, za katero smo dobili odobrenih dobrih 360.000 evrov nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za zdravje. Če se nam bodo vse stvari poklopile, bomo s prvim delom prenove pričeli letos jeseni. 

trobla zupan 2Konec letošnjega leta bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca del za prizidek nove šolske kuhinje in renovacije starega dela Osnovne šole v Velikih Laščah. To bo tako logistično kot gradbeno, predvsem pa finančno, najbolj obsežen projekt v tem mandatu, za katerega pa bomo primorani vzeti kredit. 

Za Domom krajanov na Turjaku bomo uredili novo parkirišče. Dela so že v teku.

Po vseh zapletih smo končno pridobili uporabno dovoljenje za prvi del industrijske cone Ločica na Turjaku, kar je bil pogoj, da lahko tudi uradno pričnemo s postopkom pridobitve gradbenega dovoljena za komunalno opremljenost drugega dela omenjene industrijske cone. V tej smeri se že aktivno pripravlja vsa potrebna dokumentacija in verjamem, da bomo v tem mandatu napolnili našo industrijsko cono z investitorji. 

Izdelana je že tudi idejna zasnova Dnevnega varstva starejših občanov na Karlovici. V pripravi je tudi ostala potrebna dokumentacija za kandidiranje na LAS. 

Veliko poudarka bomo v tem mandatu namenili vodovodnemu omrežju, ki ga najeda zob časa. Vsak teden se naš koncesionar sooča z odpravo okvar na terenu. Pričakujemo odobritev 250.000 evrov nepovratnih sredstev za nov vodovodni odsek Mala Slevica – Dvorska vas – Podkraj – Prilesje. 

Smo v fazi priprave dokumentacije za obnovo vodovodnega odseka Ulaka – Velike Lašče, ki preskrbuje največje število odjemalcev. Na omenjenem odseku smo imeli od lanskega avgusta do danes okoli 20 okvar.

Na Rutarski planoti imamo težavo s pomanjkanjem pitne vode, zato intenzivno iščemo nov vodni vir. 

Za namene asfaltiranja in vzdrževanja občinskih cest smo tako lani kot tudi letos skupaj z zimsko službo namenili slab milijon evrov. Pri več kot 150 kilometrih občinskih cest, ki povezujejo 88 vasi, se zavedam, da je omenjeni znesek prenizek. Več nam finančna konstrukcija občinskega proračuna žal ne dopušča. 

Še letos imamo namen dokončati manjkajoči del pločnika od Gradeža proti Turjaku in če najdemo primerno lokacijo, bomo na Gradežu končno postavili tudi avtobusno postajo z nadstrešnico za šoloobvezne otroke. Prav tako imamo namen do konca mandata zgraditi pločnik v smeri proti železniški postaji v Velikih Laščah.

Smo pa tudi v fazi izdelave občinske celostne prometne strategije, za katero smo bili uspešni na razpisu za sofinanciranje, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. 

Naš namen je tudi, da se skupaj z nekaterimi okoliškimi občinami prijavimo na javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih. Trenutno pridobivamo potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis. 

Do naslednjega kohezijskega obdobja pa moramo za izgradnjo kanalizacijskega sistema s čistilno napravo ter odvajanjem odpadnih voda doseči dvoje: pripraviti vso potrebno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje ter upati, da bo nova kohezijska politika končno upoštevala tudi sofinanciranje sistemov, ki so bistveno manjši od 2000 populacijskih enot. Le tako bomo tudi mi imeli možnost, da kandidiramo na razpisih za sofinanciranje. Vsako leto objavimo tudi javni razpis za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče. 

Za učinkovito delovanje občine pa niso odgovorni samo zaposleni v občinski upravi. Veliko odgovornost pri hitrosti postopkov nosi tudi Upravna enota. Od leta 2019 – takrat še kot svetnik in podžupan – se trudim, da naša občina preide pod teritorialni obseg Upravne enote Ribnica. Zadnji sestanek na Ministrstvu za javno upravo je bil do sedaj najbolj obetajoč. Ministrstvo je prižgalo zeleno luč za zamenjavo upravne enote. Sedaj je na vrsti le še politična odločitev odločevalcev.

Računam tudi na doprinos vsakega izmed vas, drage občanke in občani, saj ste do sedaj že večkrat pokazali, da tedaj, ko gre zares, znate stopiti skupaj. Močni smo samo toliko, kolikor znamo držati skupaj! Le z dobrimi medsebojnimi odnosi, sodelovanjem in spoštovanjem se bomo povezali in spoznali, da vsi delamo za enak cilj.

 

Vse najboljše VELIKE LAŠČE in SREČNO SLOVENIJA! 

Ob začetku počitnic želim vsem učencem in dijakom, da si v poletnih dneh naberejo novih moči. Čim več časa preživite v naši prelepi naravi in uživajte mlada leta. 

Vaš Župan Matjaž Hočevar,      

trobla zupanov podpis

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih