Trobla Velike Lašče | Napis

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih ima župan možnost podeliti zlato plaketo občine Velike Lašče in pohvale župana.

Pohvalo župana prejme MAJA ŠTRUKELJ za izjemne uspehe v Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče

Trobla Velike Lašče | Prejemniki občinskih priznanj: Maja ŠtukeljKer je bila na dan slovesnosti odsotna, je pohvalo prevzel njen oče.Učenka Maja Štrukelj je za najboljšo devetošolko izbrana zaradi vsestranske nadarjenosti in številnih priznanj, ki jih je osvojila na različnih področjih.

Maja je ustvarjalna; njeni likovni izdelki so pogosto izraz raznolikih interesov na področju filma in sodobne kulture nasploh. Izjemno je nadarjena tudi za tuje jezike. Je edina učenka šole, ki ji je uspelo osvojiti dve zlati priznanji na državnem tekmovanju iz angleščine.

Maja se odlično znajde tudi pri naravoslovnih predmetih. Osvojila je namreč kar 7 državnih priznanj na področju logike in matematike, in sicer dve zlati (zlato Vegovo priznanje in zlato priznanje na tekmovanju Matemček) ter 5 srebrnih priznanj.

Kreativnost, razgledanost, sposobnost logičnega sklepanja in vedoželjnost so tiste lastnosti, za katere si želimo, da bi jih Maja razvijala in uspešno uporabljala tudi v prihodnosti. Prepričani smo, da jo čakajo mnoge lepe izkušnje.

Pohvalo župana prejme ANITA JAKLIČ za izjemen prispevek na področju ozaveščanja o pomenu gibanja in zdravega načina življenja.

Trobla Velike Lašče | Prejemniki nagrad: Anita JakličNiso pomembna le leta, ki jih doživimo, ampak kako kvalitetno smo vsa ta leta živeli!Anita Jaklič se z vodenjem telesne vadbe ukvarja že od študentskih let, ko je na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani opravila izobraževanje za vaditeljico aerobike.

Najbolj so jo navdušili prav učinki redne telesne aktivnosti na zdravje posameznika. Zaveda se pomena strokovno vodene vadbe, zato se še vedno dodatno izobražuje in izpopolnjuje. V vseh letih delovanja je pridobila številna strokovna znanja za vodenje različnih vrst vadb, kot so na primer pilates, funkcionalni trening, metabolična vadba, vadba za bolnike z osteoporozo, vadba za koronarne bolnike, nordijska hoja.

Glavni izziv Anite Jaklič še vedno ostaja, kako prepričati za redno telesno aktivnost tiste ljudi, ki sploh nič ne gibljejo in mislijo, da to enostavno ni za njih.

Aktiven in zdrav življenjski slog vpliva na manjšo verjetnost za razvoj bolezni. Na naše zdravje poleg kakovostne prehrane vpliva prav telesna aktivnost, ki je strokovno vodena in redna. In Anita Jaklič srčno in z nasmehom skrbi prav za to. Njeno vodilo je: »Niso pomembna le leta, ki jih doživimo, ampak kako kvalitetno smo vsa ta leta živeli!«

Pohvalo župana prejme JOŽICA ZABUKOVEC za dolgoletno delo v društvu in njen prispevek na področju turizma in ohranjanja dediščine.

Trobla Velike Lašče | Prejemniki nagrad: Jožica ZabukovecJožica Zabukovec je članica Društva za ohranjanje dediščine vse od njegovega nastanka v letu 2004.Jožica Zabukovec je članica Društva za ohranjanje dediščine vse od njegovega nastanka v letu 2004. Več mandatov je članica upravnega odbora društva in v zadnjih dveh mandatih opravlja tudi naloge podpredsednice društva. Za društvo in tudi za TD Turjak in KUD Marij Kogoj opravlja brezplačne računovodske storitve.

Je lokalna turistična vodnica. Njeno delo koordinatorice ob obiskih turističnih skupin je nepogrešljivo, saj zanje skrbno pripravi vsakokratni načrt obiska kulturnih in naravnih znamenitosti na območju naše občine.

Že vrsto let koordinira sušenje sadja v sušilnici na Gradežu tudi za zunanje uporabnike ter skrbi za nakup sadja za potrebe društva. Delo organizira natančno, saj je treba skrbeti, da sadje prispe na točno določen dan ter ob tem organizirati podporo članic društva, da skupaj prispelo sadje ustrezno pripravijo za sušenje.

Zlato plaketo prejme FRANCI MODIC za uspešnodelo na področju gasilstva.

Trobla Velike Lašče | Prejemniki nagrad: Franci ModicS svojim delom v gasilski organizaciji (in tudi zunaj nje) je veliko pripomogel k razvoju naše občine.Franci Modic je član PGD Velike Lašče že več kot 36 let in delovanja osrednjega občinskega gasilskega društva ter tudi delovanja gasilske zveze si brez njega ne znamo predstavljati. Predsednik društva je od leta 2000; prav toliko časa je tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Velike Lašče in njen podpredsednik. Udeležuje se večine intervencij, katerih osrednje društvo nima malo; na večini sodeluje kot strojnik; po intervencijah vedno poskrbi tudi za administrativno podporo.

Na tekmovanjih v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah in na tekmovanjih gasilske mladine redno sodeluje kot sodnik, tako na zveznem kot tudi na regijskem nivoju. Doma kot dober gospodar skrbi za gasilski dom in vso pripadajočo opremo. Pri svojem delu je vesten, natančen in odgovoren.

S svojim delom v gasilski organizaciji (in tudi zunaj nje) je veliko pripomogel k razvoju naše občine. Ponosno je opravljal funkcijo občinskega svetnika; dejaven je tudi kot podpoveljnik občinskega štaba civilne zaščite.

Števila prostovoljnih ur, ki jih je Franci v svojem življenju že namenil gasilstvu, se ne da prešteti. Gasilec si s srcem, zato ur pač ne šteješ in po tem načelu živi tudi Franci Modic.

Zlato plaketo prejme PGD Veliki Osolnik za 70-letno delovanje društva.

Trobla Velike Lašče | Prejemniki nagrad: PGD Veliki OsolnikTrenutno je v društvo včlanjenih 82 članov, od tega je 20 aktivnih gasilcev.PGD Veliki Osolnik je bilo ustanovljeno leta 1952 kot posledica velikega požara na Velikem Osolniku tri leta prej. Ustanovili so ga dotedanji člani PGD Rob in napredni učitelj na Velikem Osolniku Lovrenc Mrak. Društvo pokriva vasi Veliki Osolnik, Laze, Škamevec in Srnjak.

Trenutno je v društvo včlanjenih 82 članov, od tega je 20 aktivnih gasilcev.

Prvo ročno gasilsko brizgalno so kupili leta 1953; dve leti kasneje so zgradili poslopje gasilskega doma in šole. Postopoma so se opremljali, vendar njihova še aktivna motorna brizgalna sega v daljne leto 1954, gasilsko vozilo pa v leto 2003.

Društvo je od začetka negovalo delo z mladino. Rezultati so bili odlični, saj so bili v nekaterih disciplinah v vrhu regije. Dve uvrstitvi na državno prvenstvo sami po sebi govorita o kvaliteti dela z mladino.

Njihovo vodstvo ima smele načrte. Čakajo jih posodobitev voznega parka, obnova dvorane v šoli, v kateri so nameščeni, in seveda poslanstvo izobraziti čim več gasilcev.

Zgledno pa je tudi njihovo sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj vsako leto organizirajo dan odprtih vrat, na katerega povabijo prav vse občane z njihovega območja delovanja.

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 25. redni seji dne 19. maja 2022 sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče na predlog skupine svetnikov prejme BORUT VASIČ zadolgoletno uspešno delo kot mladi kmet ter vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva

Borut Vasič poklic kmeta dojema in živi kot poslanstvo. Ne glede na to, kako težko je, ali si utrujen, kateri dan v tednu ali praznik je, kmet nima dopusta ali bolniške odsotnosti. Ker pa v svojem delu uživa in ker ima zares rad slovensko zemljo, z delom dan za dnem nadaljuje in ga nadgrajuje.

Odraščal je na kmetiji v eni manjših velikolaških vasi, na Prhajevem. Po končanem šolanju za kmetijskega tehnika je nekaj let ob redni službi s pomočjo staršev skrbel za kmetijo; nato se je odločil, da se posveti le enemu poklicu – poklicu slovenskega kmeta. Pred približno 20 leti je kot mladi prevzemnik prevzel, povečal in nadgradil kmetijo svojih prednikov in sedaj obdeluje 30 hektarjev obdelovalnih površin. Ukvarja se z govedorejo. V hlevu ima od 40 do 50 glav goveda, pretežno rjave pasme; glavni prihodek prejema od prodaje mleka.

Od leta 2014 je predsednik Govedorejskega društva Velike Lašče; že vrsto let je v okviru Kmetijske zadruge Velike Lašče član upravnega odbora in njen podpredsednik.

Poleg tega je tudi član Prostovoljnega gasilskega društva Velike Lašče in Strojnega krožka Urban. Vpet je v najrazličnejše družbeno dogajanje na podeželju in je ponosen občan naše občine. Borut Vasič priznanja na prireditvi ni prevzel.

Trobla Velike Lašče | Prejemniki nagrad: PGD TurjakDruštvo aktivno sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in osnovno šolo. Veliko časa posvetijo vzgoji mladine, za kar so bili nagrajeni z dobrimi rezultati na tekmovanjih. Imajo pa tudi aktivno veteransko sekcijo, tako da so pri delu društva udeležene vse generacije.Priznanje Občine Velike Lašče na predlog Gasilske zveze Velike Lašče prejme PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURJAK za 50-letno delovanje društva.

Ustanovni občni zbor PGD Turjak je bil 30. aprila 1972. Toda začetki gasilstva na Turjaku segajo že kako leto pred tem, saj je »turjaška desetina« delovala v okviru PGD Rašica.

Ob ustanovitvi je društvo razpolagalo z motorno brizgalno, 200 m cevi, dvojakom, ročnikom in nekaj vrvmi za reševanje, kar jim je podarilo PGD Rašica. Začetno skladiščenje opreme so imeli v priročnem prostoru (lahko rečemo kar v drvarnici) in kasneje v garaži Kmetijske zadruge Velike Lašče na Turjaku. Prostor ni nudil potrebne zaščite in vlaga je načenjala gasilsko opremo od oblek do ostalih stvari.

S kmetijsko zadrugo so v letu 1987 stopili na skupno pot gradnje trgovinskega dela in obstoječega (zdajšnjega) doma gasilcev. S skupnimi napori in prostovoljnim delom je dom dobil pravo podobo in funkcionalnost. Tudi pri opremi je viden napredek; zadnja pridobitev je bila nakup gasilskega vozila v letu 2017.

Društvo aktivno sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in osnovno šolo. Veliko časa posvetijo vzgoji mladine, za kar so bili nagrajeni z dobrimi rezultati na tekmovanjih. Imajo pa tudi aktivno veteransko sekcijo, tako da so pri delu društva udeležene vse generacije.

Teren, ki ga pokrivajo, je velik in raznolik. Od tranzitne ceste Škofljica – Kočevje do strnjenih naselij Gradež in Turjak ter razgibanega podeželja od Čateža do Malega Osolnika, Javorja in Ščurkov. Tudi varovanje nove industrijske cone Ločica zahteva veliko različnih znanj pri posredovanju.

Njihovi člani se redno izobražujejo in se odrekajo svojemu prostemu času, da lahko s svojim znanjem uspešno opravljajo zahtevno delo. 

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih