Trobla Velike Lašče | Napis

Predstavitev študijskih programov in poklicev

Zaključevanje srednješolskega obdobja predstavlja stres za slehernega dijaka zaključnih letnikov, saj se praktično vsi soočajo s pomembno odločitvijo o svoji prihodnosti. Pri teh mladih postajajo nekoliko bolj izpostavljeni individualni cilji in načrti, predvsem pa vprašanje, katera pot je tista prava. Pogosto se pojavljajo dvomi glede lastne prihodnosti, ki so v največji meri povezani s študijem in/ali delom.

Mlade na njihovi poti proti samostojnosti spremljamo številni odrasli (starši, pedagogi, mentorji), ki poskušamo na različne načine spodbujati njihove potenciale, želje in hrepenenja, hkrati pa jih pripraviti, da se bodo na samostojno pot podali čim bolj pogumno. Odločitve mladih v tem obdobju niso dokončne, vendar zelo močno vplivajo na njihovo prihodnost.

Zaradi vedno večje potrebe mladih po dodatnih informacijah o različnih študijskih programih, ki so bili v času koronavirusa nekoliko težje dostopne, sem se odločil, da za dijake pripravim sklop spletnih dogodkov, v katerih bi odgovoril na vsa vprašanja, ki jih zanimajo glede določenih študijskih programov in (kasneje) poklicev. V prvem letu (2020/2021) je bilo teh predstavitev 27, v letošnjem letu pa kar 67.

Z ekipo posameznikov (le-teh je bilo v letošnjem letu 118) smo poskušali dijakom približati vse tiste skrivnosti posameznega področja, ki jih lahko iz lastnih izkušenj predstavijo le uporabniki – torej študentje in zaposleni.

Vse predstavitve so bile zasnovane po enakem konceptu; v prvem delu so bile predstavljene osnovne informacije o vpisu in študijskem programu, nato pa so gostje (študentje in alumni) odgovarjali na vprašanja dijakov, ki so jih poslali ob prijavi. Po predstavitvi so sledili odgovori na vprašanja, ki so se pojavila med predstavitvijo. Pripravljeni so bile zelo raznoliki študijski programi in poklici, da bi bili zanimivi večjemu številu dijakov; še vedno so potrebe po tovrstnih predstavitvah veliko večje, kot je videti na prvi pogled. Na posamezne predstavitve se je namreč prijavilo tudi po več kot 400 dijakov.

Analiza

Na spletne predstavitve ProMind se je v šolskem letu 2021/2022 prijavilo 3.733 dijakov, ki so zabeležili 7.821 prijav (nekateri dijaki so sodelovali na več različnih predstavitvah) iz 119 srednjih šol iz vse Slovenije; nekaj posameznikov je bilo tudi iz drugih držav – gre za dijake, ki so zainteresirani za študij v Sloveniji.

Med najbolj obiskanimi so bile predstavitve medicine v Ljubljani (541 prijav), medicine v Mariboru (444), psihologije (431), laboratorijske biomedicine (342), farmacije (294), biopsihologije (273), biotehnologije (264), arhitekture (261), dentalne medicine v Ljubljani (250) in radiološke tehnologije (247).

Po zaključku vseh predstavitev so imeli dijaki možnost sodelovati tudi v evalvacijskem vprašalniku, ki ga je ovrednotilo 317 dijakov iz več kot 70 srednjih šol.

Večina dijakov (270 oziroma več kot 85 %) je odgovorilo, da je informacijo o spletnih predstavitvah dobilo preko šole; pri tem so navajali več različnih načinov informiranja (preko svetovalne službe; informacije nam je pošiljala ravnateljica ali razredničarka; preko šolskega Instagram profila; preko eAistenta; preko tajnice, psihologinje, v e-učilnici, na spletni strani šole). Le 47 (14,83 %) jih je odgovorilo, da je informacijo zasledilo drugje, na Instagramu ali Facebooku.

Z evalvacijskim vprašalnikom sem preveril tudi, v kolikšni meri so predstavitve dijakom pomagale pri odločitvi za vpis na fakulteto. Povprečna ocena na 10-stopenjski lestvici je bila 7,32. Povprečna ocena izvedenih predstavitev pa je bila po mnenju dijakov 8,56.

Vsi dijaki razen enega so odgovorili, da bi predstavitve priporočali tudi drugim dijakom. Navedli so tudi nekaj predlogov, ki mi bodo v pomoč pri pripravi na predstavitve v naslednjem šolskem letu.

Ob koncu vprašalnika so imeli tudi priložnost napisati želje, katere predstavitve bi poslušali. Predlogi so bili zelo raznoliki in skoraj noben študijskih program ni odstopal s pomembno večino. Še največ odgovorov je bilo, da so bile njihove želje že predstavljene; nekaj je bilo takih, ki so jih dijaki napisali kot željo, vendar je bila predstavitev že navedena. Nekaj pa je bilo tudi drugih predstavitev: več študija v tujini, več zasebnih univerz, policijska akademija, vojska, maturitetni tečaj …

Zaključek

Pretekle spremembe, ki so pomembno vplivale na večino dejavnikov v srednješolskem izobraževanju, so posegle tudi na pridobivanje informacij, ki jih dijaki iščejo in potrebujejo pri odločitvi o nadaljevanju svojega izobraževanja. Doživetja v živo so mnogo bolj (po)polna kot socializacija preko spleta, vendar velja kljub temu izkoristiti vse prednosti, ki jih tovrstna orodja ponujajo. Konec koncev je bilo tudi preko spletnih predstavitev veliko vprašanj v živo, medsebojnega povezovanja in izmenjave informacij, tako med vrstniki, kot medgeneracijskega sodelovanja. V nekaterih pogledih je bilo tega še več kot na informativnih dnevih, ki jih poznamo v obdobju pred tem.

Predstavitve študijskih programov bodo pripravljene tudi v prihodnjem šolskem letu. Pri tem bomo z zainteresiranimi posamezniki poskušali pripraviti še dodatne informacije in ob tem upoštevali tudi želje dijakov, ki so mi poročali med vsemi predstavitvami in na koncu v evalvaciji. Pripravili bomo čim bolj raznolike poklice in študijske programe in ob tem izpostavili predvsem tiste, ki si jih mladi nekoliko bolj želijo.

Ob tem velja omeniti, da je bila pokrovitelj projekta tudi Občina Velike Lašče, ki je podprla idejo in tako prispevala k sooblikovanju dejavnosti na izobraževalnem področju.

Miha Indihar

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih