Trobla Velike Lašče | Napis

Strategija opredeljuje vizijo, strateške cilje in akcijski načrt za pospeševanje razvoja turizma v občini osrednjeslovenske regije. Vizija Občine Velike Lašče v polju turizma se glasi: V zibelki slovenske kulture v ohranjeni naravi občani s trajnostnim turizmom napodeželju skupaj z občino dosegamo zadovoljstvo, gospodarsko varnost in preseganje meja. Strategija opredeljuje štiri ključne vrednote na področju turizma v občini: povezanost in sodelovanje, od poguma do vztrajnosti, izvirnost iz avtentičnosti ter s kakovostjo in prijaznostjo do zaupanja. Ta strategija za prihodnje petletno obdobje zastavlja tri strateške cilje:

  1. Povečevanje prepoznavnosti turističneponudbe z jasno identiteto.
  2. Trajnostni turizem spodbuja zadovoljstvo občanov.
  3. Turizem povezuje organizacije inobčane znotraj in zunaj občine.

Za doseganja vsakega od treh strateških ciljev strategija opredeljuje tudi enajst specifičnih ciljev (Javni zavod Trubarjevi kraji, blagovna znamka in celostna podoba, promocija, infrastruktura, obstoječa turistična ponudba, kulturne in glasbene prireditve, noveprenočitvene kapacitete, kulinarični turizem, izvirna turistična ponudba, finančne spodbude, javno-zasebnopartnerstvo). Specifični cilji navajajo aktivnosti in časovne roke ter odgovorne nosilce za njihovo uresničitev. Strategija prinaša tudi organizacijsko shemo za doseganje zastavljenih ciljev ter časovnico aktivnosti za uresničevanje predvidenih ciljev.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih