Trobla Velike Lašče | Napis

V naslednjem sestavku vam predstavljam aktivnosti čebelarskega društva Velike Lašče, ki so bile izvedene v prvih osmih mesecih tega leta.

V našem društvu je v tem letu včlanjenih 70 članov, ki čebelarijo pretežno v AŽ panjskem sistemu; poleg tega je nekaj čebelarjev, ki imajo v svojih čebelarstvih tudi LR in Dadant Blat nakladne panje. Po razmeroma mili zimi so čebele brez večjih nepredvidenih izgub dobro prezimile in pričele s hitrim razvojem, saj je bil tudi pomladanski čas ugoden za razvoj, brez ekstremnih vremenskih razmer, ki bi lahko vplivale na razvoj čebelje družine. Konec meseca aprila pa se je že začelo z ogrevanjem rojev okrog čebelnjakov. Nekatere družine so hitro dosegle stanje rojilnega razpoloženja. Tudi nadaljevalo se je tako; maj je bil ugoden za razvoj čebeljih družin in tudi za vegetacijo, tako da smo čebelarji v maju že dobili od čebel del njihovega nabranega medu. Ugodne razmere za čebele so se nadaljevale še v juniju in nato je nastopilo sušno in vroče obdobje, ki se je začelo kazati tudi na čebelarskih tehtnicah cel mesec julij in se nadaljevalo v avgust. In že je nastopilo obdobje, ko mora čebelar poskrbeti, da imajo čebele dovolj hrane za svoj razvoj in pričeti z dražilnim krmljenjem. Za letošnjo sezono lahko uporabimo obratni pregovor »dober začetek, slabši konec«, saj so se po končani lipovi in kostanjevi paši donosi končali, pa še teh gozdnih sestojev na območju našega društva ni prav veliko. Tudi smreka, katere medenje smo nestrpno pričakovali, je medila le na določenih področjih. Glavna letošnja bera je bila na našem področju v mesecu maju na travniškem cvetju in javorju. Obetov za hojevo pašo tudi zaradi vročine ni bilo. Že vse od začetka julija beležimo na celotnem območju našega društva negativna stanja na čebelarskih tehtnicah. Vse, kar so lahko čebele v juliju in avgustu izkoristile v naravi, je bil predvsem cvetni prah na gozdni podrasti, na travnikih in kmetijskih površinah. Sedaj je čas, ko že postavljamo temelje čebelarjenja za prihodnje leto, zato mora biti naša skrb usmerjena v zdrave, močne zimske dolgožive čebele, očiščene varoj, pravočasno nakrmljene in dovolj dobro preskrbljene s cvetnim prahom. 

Trobla Velike Lašče : Aktivno Čebelarsko društvo Pri slovenskih čebelarjih v TRSTU Z odpiranjem družabnega življenja v začetku tega leta po skoraj dvoletnem mrtvilu smo imeli v mesecu marcu Občni zbor društva, ki je bil tudi volilni. Izvolili smo predstavnike upravljanja društva za naslednja štiri leta. Pričeli smo z družabnimi aktivnostmi – z udeleževanjem članov na prireditvah. Na prvo soboto v mesecu maju, to je 7. 5. 2022, se nas je nekaj članov društva udeležilo tradicionalnega srečanja dolenjske regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja na Lanšprežu, kjer so bili letos po sveti maši otvoritev in blagoslov učnega čebelnjaka za dolenjsko območje in blagoslov spominskega obeležja Emilu Rotschitzu, ki ga je dalo izdelati ČD Stična. V pogovoru sta padla ideja in predlog, da bi na tem kraju postavili spominska obeležja vsem dolenjskim velikim možem slovenskega čebelarstva. Tudi Fran Levstik s svojim Bučelstvom je med njimi. V soboto, 21. 5. 2022, je bil v Dolenjskih Toplicah vsakoletni slovenski čebelarski praznik, ki se ga je udeležilo nekaj naših članov s praporom; tam se obeležuje tudi svetovni dan čebel. V petek, 10. 6. 2022, smo se člani v svečanih čebelarskih oblekah skupaj s praporščakom udeležili občinske proslave v Velikih Laščah. V soboto, 11. 6. 2022, pa sva skupaj z Žakom Gradišarjem z Rašice sodelovala na trškem dnevu, kjer sva predstavila že letošnje čebelje pridelke in razdeljevala informativno gradivo in prospekte za osveščanje o pomenu čebel in čebelarstva za človeštvo. Dne 24. 6. 2022 je Brane Borštnik, ki je tudi terenski svetovalec pri Čebelarski zvezi Slovenije, pri svojem čebelnjaku izvedel predavanje za domače in okoliške čebelarje. Na pobudo člana Edvarda Smrekarja se nas je 10 članov prvi petek v juliju dobilo pri njegovem čebelnjaku v kraju Logarji na »čebelarskem čveku«, neobveznem družabnem srečanju, kamor pridejo tisti, ki imajo čas za druženje in pogovor o čebelah in še marsičem drugem. Morda se bodo prvi petki celo prijeli kot dan za srečevanje članov. Vabila je vsem članom poslala tajnica ČD Blanka de Far. V soboto, 9. 7. 2022, smo organizirali piknik za čebelarje in družinske člane na ekološki kmetiji Jani Petrič v vasi Medvedjek, kjer se nas je zbralo več kot 30 udeležencev. Povabili smo tudi predsednika ČD Apis Ribnica Jožeta Škulja in predsednika ČD Ig Roka Šteblaja. Na povabilo pobratenega društva slovenskih čebelarjev iz Trsta se nas je nekaj članov odzvalo povabilu in 24. 7. 2022 smo se udeležili 9. Čebelarskega praznika v kraju Mačkole v zaledju Trsta v Italiji, kjer so pripravili program. Brane Borštnik je imel predavanje o pomenu pridobivanja in uživanja propolisa in cvetnega prahu.   

Trobla Velike Lašče : Aktivno Čebelarsko društvo Obisk pri dr. Petru Kozmusu V soboto, 20. 8. 2022, se nas je 35 čebelarjev in družinskih članov odpravilo na strokovno ekskurzijo k znanemu čebelarju in podpredsedniku svetovne čebelarske organizacije APIMONDIA dr. Petru Kozmusu na njegov dom v Pilštajnu na Kozjanskem, kjer nam je predstavil svoje čebelarstvo in način čebelarjenja. Potem smo se skupaj z lokalnim turističnim vodnikom sprehodili še po kraju Pilštajn, ki ima bogato zgodovino tako glede slovenske svetnice Eme Krške kot glede ene od prvih odprtih šol na Slovenskem. Posebej je poudaril njihov simbol drevesa drena in njegovega plodu drnulje. Nato smo si ogledali še edini delujoči mlin na Kozjanskem, na upravi Kozjanskega narodnega parka ogledali film o krajinskem parku in predstavitev – film o visokoraslih kozjanskih jabolkih, ki so tudi zaščitni znak teh krajev.  

Delo članov ČD je sestavljeno iz več stvari; to nakazuje tudi pestro dogajanje, zapisano v zgornjem sestavku. Zagotovo je najbolj pomembno strokovno delo v čebelnjaku, ki je rezultat praktičnih izkušenj in tudi udeležbe na izobraževanju, posebej glede zdravstvenega varstva čebel, za kar mora poskrbeti vsak čebelar sam, da je odgovoren do sebe, do čebel, ki jih oskrbuje, in navsezadnje tudi do sosednjih čebelarjev. Prav je, da smo dejavni v društvu z udeleževanjem na organiziranih strokovnih predavanjih in ekskurzijah ter družabnih srečanjih v okviru društva ali širše v regijski organizaciji Petra Pavla Glavarja ali pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije, saj ima vsaka organizirana zadeva svoj namen. Ob tej priložnosti gre javna zahvala v imenu društva ČD Velike Lašče dolgoletnemu predsedniku Branetu Borštniku za vso strokovno pomoč čebelarjem našega društva in drugim, ki je v tem mandatu prepustil svoje vodenje. Računamo še na njegovo sodelovanje in strokovno pomoč pri življenju in delu društva. Ravno tako bi se rad javno zahvalil praporščaku društva Alojzu Maroltu, ki se vestno že vrsto let udeležuje vseh veselih in manj veselih dogodkov in s praporom predstavlja naše društvo. Če je na področju ČD Velike Lašče še kdo, ki čebelari in še ni vključen v ČD, je vabljen, da se nam pridruži oziroma poda prijavo do 1. 12. 2022 za včlanitev v ČD z letom 2023, da ga povabimo na občni zbor društva in tudi prijavimo na ČZS za prejemanje glasila Slovenski čebelar. Kontakt je naslov ČD Velike Lašče: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. NAJ MEDI in lep pozdrav vsem bralcem občinskega glasila Trobla.  

Tomaž Marolt 

Predsednik ČD Velike Lašče

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih